ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Слънчеви централи: НЕК манипулира пазара на ток

Слънчеви централи: НЕК манипулира пазара на ток
Публикувана на: 30/06/2014|04:06; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Слънчеви централи: НЕК манипулира пазара на ток
Производители на слънчева електроенергия обвиниха в понеделник "Националната електрическа компания" (НЕК), че манипулира дадените от тях прогнози за производството им за следващия ден, за да намалява цените, по които купува тока от възобновяеми енергийни източници. Според Българската фотоволтаична асоциация (БФА) така държавната компания компрометира стартиралия на 1 юни 2014 г. пазар на балансираща енергия, намалява своите разходи и ощетява ВЕИ-централите.   От началото на месеца работи пазарът за балансираща енергия, чрез който зелените производители поемат разходите в електроенергийната система, породени от непостоянното им производство (свързано с метеорологичните прогнози), и така директно спестяват разходите на обществото за тяхното балансиране.   Според разписания от държавния енергиен регулатор механизъм, всички производители на ток трябва да планират ежедневно много точно количествата, които ще подадат на следващия ден на обществения доставчик НЕК. Ако произведат повече от внесените заявки, обемите над прогнозираните - т .нар. излишъци, се изкупуват на много по-ниска от пазарната цена. Ако пък количествата са по-малки и има недостиг на ток, цената им се повишава значително. И в двата случая тарифите за излишък и недостиг се определят от друго държавно дружество – "Електроенергийния системен оператор" (ЕСО).   По предоставени от енергийните дружества на Mediapool данни, заради своеволни корекции от страна на НЕК за подадените прогнози цената на излишъците от ВЕИ на моменти е стигала 10 лв./МВтч при средна пазарна цена от 300 лв. за възобновяемине източници. Най-потърпевши са слънчевите централи, някои от които продават на обикновена цена от 500 лв./МВтч. На недостига пък цените дори са надхвърляли 1000 лв./МВтч.   Това удря пряко ВЕИ-централите, които в последните две години бяха подложени на силен административен натиск за сваляне на изкупните им цени, облагане на приходите им с 20 процента такса и ограничаване на производството.   На балансиращия пазар възобновяемите централи са организирани в три подгрупи, които се координират от крайните снабдители ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про". Координатор на цялата ВЕИ-група е НЕК. Съгласно правилата, централите, произвеждащи ток от слънце, вятър и биомаса, подават към тримата доставчика своите прогнози за следващия ден и на тяхна база НЕК планира производството на електроенергия от всички енергийни мощности.   БФА твърди, че НЕК променя на своя глава подадените й прогнози от ВЕИ-тата, за да се поддържа работата на АЕЦ "Козлодуй", а и за да не се включва в режим на работа ПАВЕЦ "Чаира" на НЕК, чиито признати разходи се оказаха много по-малко от реалните и така на практика НЕК формира нови дефицити.   Асоциацията обръща внимание, че това е незаконно и нарушава както принципите на Третия енергиен пакет и правилата на свободната конкуренция, така и Правилата за търговия с електрическа енергия, приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).   Организацията предупреждава, че ако НЕК не преустанови тази практика, ще сезира Комисията за защита на конкуренцията, тъй като с действията си НЕК предоставя пазарно предимство на определени търговски участници, част от които са свързани с държавната фирма лица.   За случая вече е сезирана ДКЕВР и от регулатора е поискано да предотврати нарушаването на Правилата на балансиращия пазар и да контролира прилагането на Правилата за търговия с електрическа енергия.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.