Покажи Страниците

ДКЕВР намали преференциалната цена за ток от ВЕИ

ДКЕВР намали преференциалната цена за ток от ВЕИ
Публикувана на01/07/2014|10:07; Източник: economynews.bg; Категория: Соларна енергия
ДКЕВР определи преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници и от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 МВт, считано от 1 юли 2014 година.
ViaExpo