ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Преференциалната цена за зелена енергия намалява с 5 – 28%

Преференциалната цена за зелена енергия намалява с 5 – 28%
Публикувана на: 02/07/2014|11:07; Източник: publics.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Със свое решение от 1 юли Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) определи преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници и от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW, считано от 1 юли 2014 година.Цените,...
Преференциалната цена за зелена енергия намалява с 5 – 28%
Към цялата новина: http://www.publics.bg/bg/news/11307/
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.