ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

В енергетиката решенията започват с диагноза, визия и радикалност

В енергетиката решенията започват с диагноза, визия и радикалност
Публикувана на: 24/07/2014|01:07; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
В енергетиката решенията започват с диагноза, визия и радикалност
В петък ще бъде публикувана българската версия на доклад за състоянието на българската енергетика и енергийна сигурност на Центъра за изследване на демокрацията, който идва в изключително подходящ момент и може да послужи като изходна база за разбиране на процесите и тенденциите, които предопределят външните и вътрешни рамки и ограничители за работа на служебното и следващото правителство на България в този ключов сектор на икономиката.   Докладът няма претенциите да играе ролята на поредната енергийна стратегия, защото в условията на криза "без дъно“, при това преливаща от енергийния към банковия и финансов сектор с потенциал за общосистемна криза, България има нужда от практичен документ, който да идентифицира критичните пунктове на нестабилност в системата. Там, където е необходимо, да предпише превантивна терапия. А там, където за това вече е късно, да насочи мерките към управление на кризата, така че сривът да бъде управляем във възможната степен.   Решението на енергийни проблеми път към растежа   Както е посочено в доклада, "енергийният сектор се характеризира със системни проблеми, които водят до значителна загуба на национално богатство“. Следователно без решението на енергийните проблеми, страната ни не може да реши по задоволителен начин и проблема за растежа и благоденствието.   Струва си документът да бъде прочетен не само защото съдържа разрези, които до този момент не са правени, но и защото е добра основа за практическо действие. Както е добре известно няма съвършен документ - този включително. Винаги има нужда от надграждане за специфика – от отделните засегнати страни. В досегашните програмни документи и най-вече в политиките на правителството липсва визия и стратегическо мислене, особено при опитите за разрешаване на структурните и управленските проблеми, свързани с енергийната сигурност на страната.   За мен най-важното послание на документа е, че каквито и да са резултатите от изборите и развитието на политическия процес, връщането на енергетиката в зоната на минимална стабилност изисква консенсусен подход или поне съгласие на водещите политически сили. Основание за подобен извод се намира в разбирането, че енергийната сигурност е все по-значима част от националната сигурност, което предполага устойчиви и съотносими критерии за оценка на рисковете, на националния интерес и на политиките в негова защита. Тъй като консенсусът не е достижим при текущите тенденции в обществения и политически процес, според авторите на доклада трябва той "да се планира и да се изгражда“, а не да се предполага по подразбиране.   Европа или Русия   Документът отделя специално внимание на еврофакторите в развитието на икономиката и енергетиката, като някои и тях могат да се възприемат като рискови за развитието ни, ако България възприема винаги пасивна и изчаквателна позиция. Докладът отчита нуждата и възможността за реализация на Европейския енергиен съюз като синхронизираща енергийно развитие на европейските региони рамка. Документът посочва изрично, че съществува ярко "несъответствие" между членството на страната в ЕС, декларираното и реалното следване на европейските енергийни стратегии и политики от една страна и зависимостта от проектната обвързаност с Русия. Тези колизии на стратегическо равнище означават само загуби за нас, което лесно може да се проследи чрез повърхностен анализ за "разходи-ползи“ за всеки един от проектите по злополучния Енергиен шлем. По всеки един от тях България загуби огромни средства и време, които можеха да бъдат насочени към усилване на конкурентоспособността на българската енергетика и подготовката и за либерализацията на пазара. България загуби и перспектива защото миналите загуби предвещават бъдещи такива за българските компании – на пазари, на приходи, на работни места. Всичко това е заложено в матрицата на управление на енергетиката в прехода и стратегията на стимулиране на икономическия растеж чрез "големи проектни удари“.   Вместо политики и работа по преструктуриране на енергетиката и укрепване на резистентността и към външни и вътрешни дестабилизиращи фактори се премина към мегапроекти с празната надежда, че така с един удар ще се постигнат макроефекти за растежа, работните места и бизнеса. Вместо да се наблегне върху прозрачност, насърчаване на конкурентоспособността и възприемане на утвърдените стандарти за проектно управление – българският управляващ елит предпочете политическата целесъобразност.   Оставаме на дъното по енергийна сигурност   Потенциалните загуби в КТБ - ако се докажат такива - не могат да дестабилизират държавата, защото те ще бъдат отнесени най-напред към сметката на акционери и кредитори. Финансовите дупки в енергетиката обаче могат до потопят икономиката – още повече, че някои от тях могат да бъдат мащабно ускорени от затварянето на ликвидност в блокираната банка.   В доклада е направена тревожната констатация, че общественото доверие в българските граждани към възобновяемата енергия е "разбито“, веднъж поради обективните негативни въздействия на непремерените политики в тази област, втори път заради спекулативни интереси.   Изключително тревожна е констатацията, че рисковете за енергийната сигурност на България са най-високи в света, според класация на престижния Институт на ХХІ век към Американската търговска камара.   Това едва ли изненадва някого – след като и това правителство не направи абсолютно нищо за ускоряване на проектите за диверсификация на източниците на природен газ, а се съсредоточи върху промоцията на предпочитанията от газовия монопол на "Газпром" проект "Южен поток". Не са спестени и заключенията, че основна причина за това е пленената от групови интереси държава, която вместо балансиран национален интерес прокарва интересите на ограничени групи от бизнесмени и политици като "национални“. Така страната ни е попаднала в "капан на енергийната зависимост“, тъй като населението замества скъпия газ с електроенергия за отопление, което принуждава правителството да задържа изкуствено цените на електроенергията, замразявайки технологичното развитие на сектора.   Масова злоупотреба с търговската тайна   Констатирано е наличието на системен и устойчив управленски дефи
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.