Покажи Страниците

ЕК с план за икономия на енергия

ЕК с план за икономия на енергия
Публикувана на25/07/2014|11:07; Източник: economynews.bg; Категория: Соларна енергия
Предложеният план за действие надгражда целите на плана "20-20-20" за намаляване с 20% на вредните газови емисии, увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници до 20% и 20% намаляване на потреблението на енергия до 2020 г.
ViaExpo