ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

КС отмени таксата върху приходите от ВЕИ - централи

КС отмени таксата върху приходите от ВЕИ - централи
Публикувана на: 31/07/2014|01:07; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
КС отмени таксата върху приходите от ВЕИ - централи
Конституционният съд (КС) е обявил за противоконституционна въведената от началото на годината 20-процентна такса върху приходите на слънчевите и вятърните централи. Това става ясно от публикувано в четвъртък на сайта на съда съобщение.   Решението е взето на заседание днес с гласовете на 10 конституционни съдии. Пълният текст на съобщението ще бъде публикуван по-късно.   Съдия докладчик по делото бе Димитър Токушев.   Решенията на Конституционния съд действат занапред и сумите, които са събрани до този момент, няма да бъдат възстановени на компаниите.   Делото беше образувано по искане на президента Росен Плевнелиев в средата на януари тази година. Той поиска от съда да обяви за противоконституционна въведената от 1 януари 2014 г. такса от 20 процента върху приходите от продажба на вятърна и слънчева енергия. Мотивите на държавния глава бяха, че приетата от парламента такса няма обосновка, не е съгласувана с бизнеса, не е ясно за какво ще се изразходват приходите от нея и срещу събираните суми държавата не предлага никакви услуги.   Таксата бе изненадващо приета като част от преходните разпоредби на Закона за бюджет 2014 г., в който бе записано, че от таксата в бюджета ще влязат 150 млн. лв., но за по-късно остана да се уточнява за какво ще се използват. Лансираните версии са – буфер в бюджета, за стабилизиране на състоянието на "Националната електрическа компания", което обаче ще е държавна помощ, за която е нужно разрешение на Брюксел, и за енергийни помощи за социално слабите хора.   Държавният глава се позова на член 19, ал. 2 от Конституцията, която гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, а въвежданата само за слънчеви и вятърни централи такса създава различни правни условия за стопанска дейност и неравно третиране.   "Не се предвижда да плащат такава такса нито другите производители на енергия от възобновяеми източници – напр. водноелектрическа енергия, биомаса, нито останалите стопанските субекти, от които държавата изкупува електроенергия на преференциални цени - произведената по високоефективен комбиниран начин електроенергия от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия", обърна внимание Плевнелиев.   Според него така се нарушават правната сигурност и предвидимост, които са предпоставка за привличане на инвестициите.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.