Покажи Страниците

Мерките на ДКЕВР

Мерките на ДКЕВР
Публикувана на15/08/2014|12:08; Източник: economynews.bg; Категория: Соларна енергия
ДКЕВР е предложила на министъра на икономиката и енергетиката законодателни промени в ЗЕВИ, въз основа на които комисията да определя ежегодни количества електрическа енергия, произведени от възобновяеми източници, които да бъдат изкупувани по преференциални цени при съобразяване на потреблението в страната.
ViaExpo