ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

В ДКЕВР отказват оставки, работели добре и прозрачно

В ДКЕВР отказват оставки, работели добре и прозрачно
Публикувана на: 28/08/2014|12:08; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
В ДКЕВР отказват оставки, работели добре и прозрачно
Председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Боян Боев и членовете на регулатора Еленко Божков и Лиляна Младенова отказват да подадат поисканите им в сряда от служебния кабинет оставки с мотива, че "не са налице обстоятелства, които да налагат, каквато и да е промяна в състава на ДКЕВР, преди да бъде оценен реалният положителен ефект от предприетите от Комисията в сегашния й състав действия". Това се посочва в изявление от името на цялата комисия, публикувано на сайта на ДКЕВР в четвъртък, когато изтича крайният срок, поставен  от вицепремиера Екатерина Захариева и министъра на икономиката и енергетиката Васил Щонов към тримата за подаване на оставките. При това положение единственият полезен ход на служебното правителство за смяната на Боев, Божков и Младенова е да докаже, че тримата са изпълнявали работата си в конфликт на интереси, каквито твърдения отправи Захариева. Според Закона за енергетиката петгодишният мандат на членовете на ДКЕВР се прекратява сами при писмено искане от тяхна страна, при установяване на несъвместимост с изискванията по този закон за заемане на длъжността, при фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от 6 месеца, когато са осъдени на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда и при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  Самата Захариева призна, че разчита на добрата вола на тримата да подадат оставки, които бяха поискани с мотив, че комисията си позволява недопустими политически изказвания и не си върши качествено работата, в резултат на което енергийният отрасъл е в тежко финансово състояние. Освен това, Боев е в конфликт на интереси, защото е бил шеф на "Българския енергиен холдинг" преди да оглави ДКЕВР, а Еленко Божков е бил управител на ВЕЦ на депутата от БСТП Кирил Добрев и е лобирал за плащания към това дружество по време на работата си като член на регулатора. За Лиляна Младенова не стана ясно какъв е конфликтът на интереси. Според ДКЕВР обаче в сегашния си състав регулаторът бил свършил много експертна, безпристрастна, навременна и прозрачна работа за стабилизирането на сектора, но това щяло да се усети едва след пет години. В изявлението си комисията пито кои точно решения, взети от сегашния състав на ДКЕВР, представляват неизпълнение на задълженията на регулатора за защита на обществото? "Кои от решенията на регулатора и как точно вредят на цялостното състояние на сектора? Не става ясно дали има и ако да - каква е различната експертна визия за развитие на сектора, която се предлага в момента, и не би ли могла тя да бъде предмет на обсъждане с Регулатора?", пита комисията. Тя посочва, че в сегашния си състав ДКЕВР се е сблъскала със свръхпроизводство на електроенергия от ВЕИ и електроенергия по дългосрочни договори със задължително изкупуване на високи цени; намаляващо потребление на регулирания пазар заради освобождаването на енергийния сектор и натрупани дефицити от отменени методики на комисията, неточно прогнозиране на тока от ВЕИ и бума на фотоволтаиците в експлоатация през юни 2012 г. Затова ДКЕВР разработило дългосрочна стратегия за решаване на проблемите в сектора и започнала конкретни действия по нея. Направени са пълни одити на електроразпределителните дружества, предстои приключване на проверките за присъединяването на всички ВЕИ-централи. В ход са и проверки на всички търговци на електроенергия, пише още в изявлението. Припомнят се двете жалби, подадени в Брюксел за дългосрочните договори с двата американски ТЕЦ-а "Марица Изток" 1 и 3 и договорите с ВЕИ-производителите. Комисията се хвали и със задействания от 1 юни 2014 г. балансиращ пазар на енергия, който обаче е силно критикуван от слънчевите централи и от ЕВН. Според австрийската компания този пазар се манипулира така, че НЕК да реализира повече приходи. "По отношение на констатираните дефицити в НЕК е важно да се отбележи, че от общо 3 млрд. лв. само за половината е от компетенциите на ДКЕВР да намери подходящ механизъм за компенсиране. В тази връзка със своето ценово решение, влязло в сила от 1 юли 2014 г., комисията определя механизъм за компенсиране на близо 1 млрд. лв. в рамките на следващите 5 години. За некомпенсираната разлика след приключване на регулаторния одит на НЕК предстои да бъде определен подходящ механизъм, така че да не се допусне рязко повишение на цената на електроенергията", пишат от регулатора. "Дотук изброените действия, предприети от сегашния състав на ДКЕВР, представляват съвкупност от навременни, аргументирани и последователни мерки, чийто краен резултат ще бъде стабилизиране и оздравяване на сектор "Енергетика“. Разбира се, положителният ефект от предприетите мерки ще бъде усетен в един средносрочен период не по-кратък от 5 години, като по този начин ще се избегне рязкото увеличение на цените, както за индустрията, така и за крайния потребител", допълва се в изявлението. В него се отбелязва, че "всички решения са взимани в условията на пълна прозрачност и спазване на закона". "Всяко публично представяне на дейността на ДКЕВР е експертно и безпристрастно", казват още от ДКЕВР и обобщават, че няма причини за смяна на състава на комисията.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.