ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Спада и без това неособено високата конкурентност на България

Спада и без това неособено високата конкурентност на България
Публикувана на: 11/09/2014|03:09; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Спада и без това неособено високата конкурентност на България
Конкурентоспособността на българската промишленост не е особено висока, а в допълнение е стагнираща и спадаща. Такива са изводите от два доклада, публикувани в четвъртък от Европейската комисия.   Според тях страната ни е в една група със Словения, Хърватия, Малта и Кипър.   В анализа за България се посочва, че основни проблеми за българската икономика остават ниската производителност, слабото ниво на иновации, високото енергийно потребление и лоши транспортни връзки, които пречат на страната ни да се възползва от възможностите на географското си положение да стане търговски център между ЕС и източните страни, по-специално Балканите, Турция, Русия и региона на Кавказ.   Макар да се радват на плосък данък от 10 процента, компаниите в България все още рядко инвестират в иновации и научни изследвания, а политическата нестабилност от три правителства повлия негативно икономическия ръст, пише в доклада. В него се отчита подобряване на достъпа на малките и средни предприятия до банкови кредити за по-добро усвояване на еврофондове.   Високото енергийно потребление, ниската енергийна ефективност и продължаващата зависимост от руски суровини са проблем за българската икономика, а бизнесът не е успял за де възползва от намаляването на енергийните му разходи в последната година. Държавата ни се нуждае от подобряване на пътищата, релсовия и водния транспорт, за да намали разходите за износа си, който макар и през 2013 г. да е имал висок ръст от 8.9 на сто, за тази година прогнозата е забавен темп от 4.9 процента, пише в доклада за България.   Страната ни е критикувана и за това, че няма никакви резултати от обявеното като приоритет от поредно правителство въвеждане на електронното управление и услуги, които да подобрят бизнес средата, да намалят административните пречки пред фирми и граждани и да намалят корупцията на всички нива на администрацията. Отбелязва се и липса на напредък в реформите на местното самоуправление.   В заключение документът препоръчва на правителството, бизнеса и изследователските организации да намерят ефективен механизъм и да се обединят около приоритетите, координацията и прилагането на политики и действия за подобряване на образованието и подкрепа на иновациите в полза на бизнеса.   В докладите се посочват като отличници Холандия, Германия, Дания и Ирландия, които са страни с висока и повишаваща се конкурентоспособност.   Във втората група на страни членки с висока, но стагнираща или спадаща конкурентоспособност попадат Белгия, Великобритания, Австрия, Франция, Италия, Люксембург, Швеция и Финландия.   Сред държавите в ЕС с не особено висока, но повишаваща се конкурентоспособност са Естония, Литва, Испания, Латвия, Чешка република, Унгария, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Гърция.   "Оценявам усилията, положени от страните членки, за повишаване на конкурентоспособността на тяхната промишленост. Въпреки това все още са необходими значителни усилия", коментира европейският комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Фердинандо Нели Ферочи. Той допълва, че "ако се справим с липсата на инвестиции, ограничения достъп до финансиране, високите цени на енергията и неефективната публична администрация, това ще засили конкурентната позиция на нашите компании и малки и средни и предприятия на световния пазар“.   Анализът на данните в двата доклада показва, че трябва да се обмислят евентуални политически действия за привличането на допълнителни инвестиции във всички сектори, за да се гарантира, че европейската промишленост може да поддържа своята конкурентоспособност.   Нужна е помощ за интернационализацията на малките и средните фирми, за които в момента вероятността да излязат на чужди пазари и да се възползват от свързаните с това облаги е по-малка. Политики, насочени към бизнес средата по отношение на достъпа до капитал, подкрепа на уменията за иновации и действия за повишаване на производителността са важни, за да се помогне на малките фирми да увеличат износа си.   Отрицателно въздействие върху конкурентоспособността оказват цените на електроенергията и газа, които в ЕС са по-високи, отколкото в редица други икономики. Повишаването на енергийната ефективност не успява напълно да компенсира отрицателния ефект от растящите цени. Затова са необходими ефективно функциониращи пазари за електроенергия и диверсифициране на енергийните източници, за да се гарантира наличието на енергия на конкурентна цена, посочват от ЕК.   Резултатите от докладите ще послужат за основано на факти създаване на политики на равнище ЕС и на национално равнище. Те ще бъдат използвани при дискусията на Съвета по конкурентоспособност на 25-26 септември 2014 г. и при изготвянето на препоръките на Комисията относно политиките на страните членки за фискални и структурни реформи в рамките на европейския семестър, допълват от Брюксел.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.