За рисковете на зелените работни места

За рисковете на зелените работни места
Публикувана на: 14/09/2014|07:09; Източник: monitor.bg; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
От няколко години всички институции на ЕС работят усърдно за балансиране, от една страна, на икономическия растеж, а от друга - опазване на околната среда. За решаването на тази нелека задача са концентрирани усилия и ресурси за намаляване на емисиите на парникови газове, за увеличаване на енергийната ефективност и за насърчаване на възобновяемата енергия, както и за намаляване на отпадъците.
За рисковете на зелените работни места
Към цялата новина: http://www.monitor.bg/article?id=443196