ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Решението е окончателно: Токът ще поскъпне с 9.79 на сто

Решението е окончателно: Токът ще поскъпне с 9.79 на сто
Публикувана на: 20/09/2014|07:09; Източник: sedmica.sliven.net; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Средното увеличение на общата цена за битови клиенти на регулирания пазар от 1 октомври е в размер на 9.79%, съобщиха от ДКЕВР.В резултат на установените дефицити в енергийната система ДКЕВР предлага: цената, по която общественият доставчик продава електрическа енергия на крайните снабдители да се измени от 114.10 лв./МВтч на 125.32 лв./МВтч, което представлява изменение с 9.83%.Средната цена за достъп и разпределение е изменена с 8.9% с оглед ЕРП-тата да обезпечат нормалното функциониране на мрежата през зимния сезон и да акумулират приходи за инвестиционните им програми, гарантиращи надеждност и сигурност на снабдяване с електрическа енергия. В резултат на предложените цени средното увеличение на общата цена за битови клиенти е в размер на 9.79% като структурата на общата цена остава непроменена. Увеличаването на общата цена на клиентите на свободния пазар, присъединени на СрН е в размер на 2.2%. Увеличаването на общата цена на клиентите на свободния пазар, присъединени на ВН, е в размер на 1.6%. По този начин се създават предпоставки за либерализиране на пазара на електрическа енергия, заявяват от ДКЕВР.
Решението е окончателно: Токът ще поскъпне с 9.79 на сто
Към цялата новина: http://sedmica.sliven.net/index.php?id=151251
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.