ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Обществени сгради и малки фирми с достъп до над 9 млн. евро за енергийна ефективност

Обществени сгради и малки фирми с достъп до над 9 млн. евро за енергийна ефективност
Публикувана на: 07/10/2014|05:10; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Държавната и общинска администрация ще получи достъп до 7.647 млн. евро за реконструкция и смяна по отоплителните и охладителните системи на държавни и общински сгради на по-екологични горива, включително използване на биомаса, геотермални извори и поставяне на слънчеви покриви. Малки и средни предприятия пък ще може да кандидатстват за 1.764 млн. евро за инсталации за производство на твърди, течни и газообразни горива от биомаса, Двете схеми за финансиране по механизма на европейското икономическо пространство, подкрепен от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, бяха обявени във вторник от зам.-министъра на икономиката и енергетиката Антон Павлов и посланика на Норвегия у нас Гюру Катарина Викьор. Общото финансиране в периода 2009-2013 г. по механизма е за близо 16 млн. евро, от които 85% са безвъзмездна финансова помощ за 13.3 млн. евро. Периодът на действие и изпълнение на програмата е период на действие до април 2017 г. и по нея ще има четири грантови схеми, уточниха от икономическото министерство. Другите две ще бъдат обявени по-късно. Между 170 хил. евро и 500 хил. евро може да варира исканото финансиране за общински и държавни сгради, които планират смяна на котли, абонатни станции и гориво и реконструкция, за да намалят крайното си потребление на енергия. ще се приемат и проекти за инсталации за използване на биомаса, слънчева, хидротермална и геотермална енергия за производство на топлинна енергия и енергия за охлаждане. Финансовата помощ може да се ползва и за консултантски услуги и ще покрива до 100 процента кандидатстващите проекти. В един проект може да участват и повече от една сгради. За да получат парите обаче, кандидатстващи сгради трябва да имат енергийно обследване с препоръчани в него мерки за енергийна ефективност, да са със сменена дограма и поставена топлоизолация и да имат технически проект в съответствие със Закона за устройството на територията. Втората схема предвижда финансиране на проекти за изграждане на инсталации за производство на твърди, течни и газообразни горива от биомаса. Бенефициенти по тази схема са малки и средни предприятия. Минималната стойност на гранта е 50 000 евро, максималната - 200 000 евро, като максималният процент на безвъзмездната финансова помощ може да достигне до 60 процента от проекта. Допустимите кандидати трябва да са юридически лица и да имат финансов капацитет за изпълнение на проекта. Допустими дейности за финансиране са доставка на оборудване, строително-монтажни работи, изготвяне на работен проект, строителен надзор и други, обясниха от ведомството. Крайният срок за представяне на проектните предложения е 7 януари 2015 г. Според представителя на икономическото министерство Николай Налбантов, въпреки че събирането на проектни предложения се обявява в края на програмния период, времето за изпълнение - до април 2016 г., ще бъде достатъчно. Много от общините имат опит с подобни проекти и разчитаме, че ще има достатъчно подготвени проекти за кандидатстване, каза Налбантов. Антон Павлов пък обясни, че целта е повишаване на енергийната ефективност и оползотворяване енергийния потенциал на биомасата за постигане на общоевропейските цели за намаляване емисиите парникови газове. Това е съществен елемент от прехода към конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, подчерта зам.-министърът и допълни, че в това отношение страната ни разчита на ползотворно сътрудничество с Норвегия. Опитът на норвежката държава и на бизнеса там в енергийната ефективност биха могли да бъдат много полезни на България, заяви норвежкият посланик Гюру Катарина Викьор. Тя допълни, че представители на 9 водещи норвежки компании вече са провели срещи с български партньори за бъдещи съвместни проекти.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.