Покажи Страниците

Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”

Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
Публикувана на09/10/2014|04:10; Източник: wp.flgr.bg; Категория: Соларна енергия
Крайният срок за представяне на проектните предложения е 7 януари 2015 година, а времето за изпълнение на проектите - април 2016 г.По Програмата се предвижда да бъдат обявени четири процедури за подбор на проекти, за които ще бъдат подписани споразумения за безвъзмездна помощ.Първата грантова схема е “Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия [...]
ViaExpo