Покажи Страниците

€16 млн. по програма за енергийна ефективност

€16 млн. по програма за енергийна ефективност
Публикувана на09/10/2014|10:10; Източник: economynews.bg; Категория: Соларна енергия
Реализацията на програмата "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" ще доведе до намаляване на парниковите емисии с 35 хил. т СО2 чрез иновативни технологии за оползотворяване на енергийния потенциал на ВЕИ и въвеждане на енергоефективни решения в сградите.
ViaExpo