ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

До €99 на тон за фермери, използващи биоотпадъците

До €99 на тон за фермери, използващи биоотпадъците
Публикувана на: 17/10/2014|11:10; Източник: monitor.bg; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Между 55 и 99 евро на тон биха спечелили земеделските производители, ако инвестират в повторна преработка на селскостопанските отпадъци или превръщането им в енергия.
До €99 на тон за фермери, използващи биоотпадъците
Към цялата новина: http://www.monitor.bg/article?id=447151