ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Екоминистърът обяви за постижимо свиването на енергопотреблението с 25%

Екоминистърът обяви за постижимо свиването на енергопотреблението с 25%
Публикувана на: 20/10/2014|05:10; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Екоминистърът обяви за постижимо свиването на енергопотреблението с 25%
Постигане на енергийна ефективност от 25 процента в периода 2020-2030 г. в Европейския съюз е реалистично и постижимо за България, която дори би могла да си постави и по-висока цел. Това е заявила министърът на околната среда и водите Светлана Жекова на първото заседание на сформирания в ековедомството Национален експертен съвет по изменение на климата, цитирана от пресцентъра на министерството в понеделник Съветът е разгледал позицията на България по предложението на ЕК за Рамка за политиките в областта климат - енергетика до 2030 г. По думите на Жекова по-високата цел за намаление на енергопотреблението е постижима при механизъм за гъвкавост по отношение на енергийната ефективност в рамките на Европейския съюз.. "Страната ни може да приеме предложената в Европейската стратегия за енергийна сигурност цел най-малко 15% от инсталирания капацитет за производство на електроенергия да е с интерконекторни връзки до 2030 г. За повишаване на енергийната сигурност обаче трябва да се насърчават проекти от взаимен интерес, насочени към интерконекторни връзки, диверсификация и сигурност на доставките“, коментира екоминистърът. Съгласно предложението на ЕК за Рамка за политиките в областта климат - енергетика до 2030 г., сред задължителните цели е намаляването на емисиите на парникови газове на страните от ЕС с 40%, спрямо 1990 г., 27% дял на възобновяемите източници на енергия в крайното енергийно потребление за целия Европейски съюз, без индивидуални ангажименти за отделните държави-членки, както и изграждане на нова система на управление, основана на национални планове на държавите-членки за конкурентоспособна, сигурна и устойчива енергетика, припомнят от Министерството на околната среда и водите . В предложението се посочва още, че целта от 40% намаление на емисиите на парникови газове до 2030 г. се разпределя, като за секторите в Европейската схема за търговия с емисии редукцията е от 43%, спрямо нивото им от 2005 г., а за секторите извън Схемата, редукцията е 30% под равнището им за 2005 г. Предлага се и цел от най-малко 15% от инсталирания капацитет за производство на електроенергия да бъде с интерконекторни връзки до 2030 г. Индикативна цел, посочена в предложението, е отчитане на 30% енергийна ефективност на ниво ЕС до 2030 г.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.