ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

172 млрд. евро трябват за енергийна ефективност в Централна и Източна Европа

172 млрд. евро трябват за енергийна ефективност в Централна и Източна Европа
Публикувана на: 19/09/2012|01:09; Източник: klassa.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Най-малко 172 млрд. евро трябва да бъдат инвестирани в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в Централна и Източна Европа през следващите седем години, за да започне намаляването на CO2 емисиите в региона, както и за да се създадат стотици хиляди работни места. Това оповести CEE Bankwatch на база свое проучване за региона, съобщава GreenTech.bg., цитирано от Money.bg.  В анализа са обхванати седем страни: Чехия, Полша, Унгария, Словакия, Словения, България и Латвия. Нужните инвестиции в тези седем страни възлизат на 24 млрд. и 626 млн. евро годишно, което означава общо 172 млрд. и 382млн. евро за седем години.„Миналата есен, Европейската комисия предложи да се отделят приблизително 30 млрд. и 83 млн. евро за всички 27 страни членки на ЕС за прилагането на мерки за намаляването на въглеродните емисии. Тези средства са предвидени в следващия европейски бюджет, основно в регионалните фондове (Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд). В сравнение с нужните за седемте страни от Централна и Източна Европа, сумата, предвидена от европейската изпълнителна власт, е крайно недостатъчна и може да е само малък тласък в правилната посока", коментира Ондрей Пасек, координатор на изследването на Bankwatch.Правителствените и научни проучвания, отнасящи се до вече съществуващите проекти и до прогнози за бъдещето, разгледани от Bankwatch в проучването, показват, че инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници водят не само до положителни промени в климата, но и до положителни икономически резултати и създаване на нови работни места. Последното не може да бъде пренебрегвано по време на икономическа криза.Например, според българската Национална програма за обновяване на жилищните сгради, обновяването на 680 000 домакинства до 2020 г. може да доведе до намаляване на CO2 емисиите с половин милион тона. Това може да създаде и над 60 000 нови работни места. За да се постигнат тези резултати, трябва да бъдат инвестирани 2,1 млрд. евро до 2020 г."Ако ЕС помогне на страните членки в Централна и Източна Европа за инвестициите в енергийна ефективност и възобновяема енергия, то Европа ще поеме по умен, устойчив и включващ път на развитие. Вместо бюджетът на ЕС да бъде орязван, днес е изключително важно той да бъде увеличен и поне 25% от общия му размер да бъдат отделени за мерки за намаляване на въглеродните емисии", добавя експертът.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.