ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ВЕИ-инвеститоритe недоволни от нова такса за достъп до мрежата

ВЕИ-инвеститоритe недоволни от нова такса за достъп до мрежата
Публикувана на: 17/09/2012|07:09; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
ВЕИ-инвеститоритe недоволни от нова такса за достъп до мрежата
Инвеститорите в проекти за производство на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) са недоволни от нови такси за достъп до енергийната мрежа, въведена с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) от миналия петък. Така разходите на ВЕИ-проектите нарастват. Цената за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежи е била поискана от държавния "Електроенергиен системен оператор“ и от тримата доставчика ЕВН, ЧЕЗ и "Енерго-Про". Мотивите на тези дружества са увеличаващите се техни разходи за управление на мрежите им във връзка с нарастващия брой присъединени и предстоящи за включване в мрежата ВЕИ-проекти. Вятърни и слънчеви централи и мощности на биомаса са с непостоянно производство, което влияе върху баланса на потребление и се нуждае от планиране на допълнителни мерки за действие. Определените от ДКЕВР цени са временни, ще се плащат всеки месец за всеки произведен мегаватчас. На-високи са цените за фотоволтаичните централи, като те са различни според периода, в който са били присъединени и са им определени преференциалните цени. За мощностите с покривни слънчеви панели цените са между 97 и 236 лв. за мегаватчас. За фотоволтаиците, включени през тази година, когато цените за задължително изкупуване на тока бяха драстично намалени, цената за достъп е символична в сравнение със старите проекти, чиито цени са доста по-високи. Така за новите слънчеви проекти цената за достъп е между 1.70 и 20 лв./МВтч. Вятърните централи ще плащат от 10 до 19 лв./МВтч, водните – от 5.50 до 12.60 лв./МВтч. За проектите, произвеждащи енергия от биомаса, които са и най-новото предпочитание на управлвялащите, цените също са доста ниски – от 1.69 лв. до 4.57 лв./МВтч ДКЕВР посочват, че определените от тях цени отразяват разходите, които четирите дружества правят за управление на мрежата, диспечерските услуги, разходите за подстанции, средства за търговско измерване, отчитането им, както и всички други административни разходи и разходи за съответната мрежа. Временните цени за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи са изчислени като относителен дял от определените от комисията преференциални цени за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, при съобразяване на размера и структурата на преференциалната цена и изменението на инвестиционните разходи.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.