ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Задължителен ежегоден ремонт на обществените сгради ще пести милиарди в ЕС

Задължителен ежегоден ремонт на обществените сгради ще пести милиарди в ЕС
Публикувана на: 11/09/2012|07:09; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Задължителен ежегоден ремонт на обществените сгради ще пести милиарди в ЕС
Евродиректива за енергийна ефективност, одобрена от европарламента във вторник, задължава страните членки на Евросъюза ежегодно да ремонтират до 3 процента от обществените си сгради, а енергийните компании – да спестяват чрез мерки за енергийна ефективност всяка година минимум по 1.5 на сто от размера на годишните си продажби за крайните клиенти. Големите предприятия на всеки три години ще трябва да правят енергиен одит на производството си. Мерките целят да намалят енергийното потребление в Европа. Свиване с 20 на сто консумацията ще спестява 50 млрд. евро годишно на европейските потребители, посочват от Европейския парламент. "Приетото законодателство е не само от ключово значение за постигането на целите ни, свързани с енергийната сигурност и климатичните промени — то ще даде и реален тласък на икономиката и ще създаде работни места. Мерките ще намалят нарастването на значителната ни и все по скъпа зависимост от вноса на енергия. Само за 2011 г. този внос е възлизал на 488 млрд. евро или 3.9% от БВП на ЕС, като зависимостта в засегнатите от кризата страни е още по-висока“, се посочва в доклада към новата директива. Тя ще наложи изисквания към държавите членки да реновират годишно 3% от площта на "отоплените и/или климатизирани сгради, които са собственост на или са обитавани от централното правителство“ (всички административни отдели, чиито отговорности покриват цялата територия на държавата членка). Новите правила ще обхващат сградите с "обща използваема разгъната площ“ от повече от 500 кв. м, а от юли 2015 г. — и тези с площ от над 250 кв. м. Въпреки това, държавите членки ще могат да използват алтернативни начини за постигане на еквивалентни икономии на енергия. Енергийните компании, които попадат в обхвата на директивата, ще трябва да постигнат "кумулативни спестявания от крайното потребление на енергия“ до 2020 година. Спестяванията следва да са най-малкото равностойни на постигането на спестявания в размер от 1.5% върху размера на годишните продажби към крайни клиенти за всяка година от 2014 г. до 2020 година. Енергията, използвана в сектора на транспорта, може да бъде изключена, при условие че бъдат създадени алтернативни начини за постигане на еквивалентни икономии на енергия. От всички големи предприятия ще се изисква да преминат енергиен одит. Тези одити ще трябва да започнат в рамките на три години от влизането на директивата в сила и ще трябва да се провеждат на всеки четири години от квалифицирани и акредитирани експерти. Малки и средни предприятия (МСП) ще бъдат изключени от това задължение. Директивата включва и специални разпоредби за създаване на инструменти за финансиране на мерките за енергийна ефективност. Държавите членки ще трябва да подпомогнат създаването на подобни инструменти или да използват вече съществуващите. Директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването в Официален вестник на ЕС. Държавите членки ще разполагат с 18 месеца, за да я приложат в националното си законодателство.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.