ДКЕВР иска по-висока "зелена добавка"

ДКЕВР иска по-висока
Публикувана на: 28/08/2012|04:08; Източник: economynews.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Очакванията са, че "зелената добавка" няма да може да покрие всички разходи, които ще се правят за купуване на енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници по преференциални цени, каза Семерджиев.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.