ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

С над 1/3 нараснало производството на ток от ВЕИ в Югоизточна България

С над 1/3 нараснало производството на ток от ВЕИ в Югоизточна България
Публикувана на: 13/08/2012|03:08; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
С над 1/3 нараснало производството на ток от ВЕИ в Югоизточна България
Производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) през юли 2012 г. на територията на Югоизточна България се е увеличило с 37 на сто, а разходите за закупуването й – с 56 процента, като тенденцията е за продължаващ ръст. Това сочат данните на снабдителя на региона с електроенергия – "ЕВН България", оповестени в понеделник. Информацията покрива периода от повишаването на цените на тока за бита с 13 на сто, обяснено с по-големия ръст на присъединените към енергийната мрежа повече източници на "зелен" ток, независимо че бе намалена самата цена, по която държавната електрическа компания и трите електроразпределителни дружества са длъжни да купуват произведената по екологичен начин електроенергия. Данните на "ЕВН България" сочат, че произведената през миналия месец на обслужваната от тях територия електроенергия от ВЕИ е 84 103мегаватчаса на стойност 40.5 милиона лева. Общо инсталираните ВЕИ-мощности в Югоизточна България са 552 MВ. Делът на енергията от фотоволтаични централи е 86.5% от производството и 95.2% от разходите за изкупуването й. На енергията от малки водни централи се пада 10.3 % от производството и 3.5% от разходите, а остатъкът се дължи на енергията от вятър. При сравнение с месец юни 2012 г. данните за юли 2012 г. сочат увеличаване на производството с 37%, а на разходите с – 56%, отчитат ЕВН. Предвид запазване на благоприятните атмосферни условия за производството на електроенергия от ВЕИ през следващия месец компанията очаква запазване на тенденцията за увеличаване на производството и респективно на разходите за закупуване на "зелена енергия“.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.