ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Инвестиции в европейски научни изследвания

Инвестиции в европейски научни изследвания
Публикувана на: 20/07/2012|10:07; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
8 милиарда евро инвестиции в европейски научни изследванияПоследната покана на ЕС за представяне на предложения за научни изследвания е насочена към стимулиране на иновациите с цел растеж и създаване на работни места.Около 8,1 милиарда евро ще бъдат отпуснати за научни изследвания на световно ниво – от основно значение за възстановяване на растежа в ЕС и наваксване наизоставането по отношение на иновациите спрямо неговите основни търговски конкуренти САЩ и Япония.Научноизследователски екипи от ЕС и извън него могат да кандидатстват за финансиране, насочено към области като:-по-добро здраве – задълбочаване на разбирането за бактериите, устойчиви на лекарства, и заболяванията на мозъка-морски ресурси – откриване на нови видове, приложения на биотехнологиите, сензорни технологии, техники за устойчиво управление-„интелигентни“ градове – развитие на енергийно ефективен транспорт, сгради и центрове за данни, намаляване на въздействието на изменението на климата върху градските райони-снабдяване със суровини – намиране на заместители на металите от изключително значение, по-добри техники за оползотворяване на отпадъци, рециклиране, ефективно използване на наличните суровини-безопасна и чиста енергия – по-евтини и по-ефективни технологии за възобновяема енергия, фотоволтаични системи, вятърни генератори, биоенергия и биогорива от ново поколение, технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, „интелигентни“ електрически мрежи-управление на водите – подобряване на качеството, водно и енергийно ефективна преработка на храни, наносензори за мониторинг на околната среда-информационни и комуникационни технологии – разширяване на използването на изчисленията в облак, мрежи от специалисти в областта на невронауките и невророботиката-подкрепа за изследователите – помощ за млади учени, международно сътрудничество, опитни екипи, занимаващи се с авангардни изследвания, пазарна реализация на открития.Около 1,2 милиарда евро ще бъдат изразходвани за проекти с участието на малки предприятия, което ще помогне на тези предприятия да създават иновации и да се разрастват. Това е от особено значение, защото те са създали 85 % от новите работни места в ЕС за периода 2002 – 2010 г.Следващи стъпкиПо-голямата част от поканите за кандидатстване за финансиране бяха публикувани на 10 юли, като предстои да бъдат публикувани още покани.Това е последният етап на отпускане на безвъзмездни средства в рамките на настоящата програма за научни изследвания на ЕС на стойност 55 милиарда евро за периода 2007 – 2013 г. До момента са финансирани 19 000 научноизследователски проекта и около 55 000 изследователи.Съгласно предложенията на Комисията за следващата програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 през идните 7 години ще бъдат инвестирани 80 милиарда евро.
Инвестиции в европейски научни изследвания
Към цялата новина: http://www.ecomedia.bg/news/eu-news/article/8815
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.