ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Поне 36% от младите българи да са с висше образование до 2020 г.

Поне 36% от младите българи да са с висше образование до 2020 г.
Публикувана на: 19/07/2012|03:07; Източник: klassa.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Поне 36% от 30-34 годишните българи да са с висше образование до 2020 г., а инвестициите в науката да стигнат 1,5% от БВП на страната. Това заяви Петър Чобанов, експерт по изготвянето на Национална програма за развитие „България 2020“ на семинар в столичния хотел Шератон. За сравнение с европейската стратегическа рамка, озаглавена „Европа2020“, където е записано, че висшистите в ЕС трябва да стигнат 40%, а за научно-развойна дейност да се заделят 3% от БВП на общността. Предвижда се бедните хора в Европа да намалеят с поне 2 млн. души, а в България - 260 хил. души. Дотогава трябва да има работа за 75% от хората на възраст между 20 и 64 години в ЕС и за 76% от работоспособните българи. Очаква се процентът на преждевременно на пусналите училище деца да падне под 10% в ЕС и под 11% в България. До 2020 г. страната ни трябва да намали емисиите на парникови газове с 20% и това ще е приоритет в областите на енергетиката, регионалното развитие, транспорта и селското стопанство, коментира още експертът Чобанов. Докато ЕС предвижда добиване на 20% от енергията от възобновяеми източници, националната ни цел е да достигнем до 16% възобновяема енергия. Докато Европа си поставя за цел да увеличи енергийната ефективност с 20%, целта на България е да намали националното потребление с 3,2 тона нефтен еквивалент.“Европа 2020“ е стратегията на ЕС за растеж през следващото десетилетие, обясни по-рано председателят на ЕК Жозе Барозу за „Европа 2020“ . По думите му в условията на един променящ се свят ние искаме ЕС да стане интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. Тези три взаимно подкрепящи се приоритета трябва да помогнат на ЕС и държавите-членки да постигнат високи нива на заетост, производителност и социално единство. По-конкретно Съюзът си постави пет амбициозни цели – в областта на заетостта, иновациите, образованието, социалното приобщаване и климата/енергията, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. Всяка държава-членка прие свои собствени национални цели във всяка от тези области. Конкретни действия на равнище ЕС и на национално равнище служат за основа на стратегията.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.