ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

В детската кухня в Кюстендил липсват плодове, в тази в Дупница готвят само пилешко

В детската кухня в Кюстендил липсват плодове, в тази в Дупница готвят само пилешко
Публикувана на: 19/07/2012|01:07; Източник: kustendil.info; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Двете общински детски млечни кухни  в Кюстендил и Дупница са проверени от РЗИ Кюстендил в периода април - май 2012. В цялата страна са извършени тематични проверки през този период.Броят  на децата, обхванати в млечните кухни варира от 200 до 253 (средно 226).Резултатите показват, че храната, предлагана в детските млечни кухни като цяло е съобразена с потребностите от енергия и хранителни вещества на децата в яслена възраст от 10 месеца до 3 години. Изискванията са посочени в Наредба 23 от 2005 година за физиологичните норми за хранене на населението и принципите на здравословното хранене.За приготвяне на храната и в двете детски млечни кухни се използва практическо ръководство  „Хранене на децата в детските ясли" с автор ст.н.с. д-р Лиляна Трифонова, издание 1976година.Оценката на храненето е извършена  на база данни от калкулационни ведомости и обедно седмично меню на децата за период от 10 последователни хранителни дни. Обядът е основното хранене и представлява 30% от  общото  дневно количество храна.За десет поредни дни в обедното меню няма повтаряемост на ястията, присъстват продукти от основните групи храни.По отношение  изпълнението на изискванията на Наредба № 23 от 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението констатацията е :Порциите са с по-голям грамаж от необходимото и средният енергиен прием е над  препоръчителните енергийни потребности.Хранителният прием на пълноценен белтък  е в рамките на   препоръчителния,приемът  на общи мазнини, общи въглехидрати и общ белтък също  е в рамките на препоръчителните интервали за възрастта от 1-3 години.Обобщените данни от извършените проверки, показват следното:Въпреки липсата на актуализиран рецептурник, в детските млечни кухни се приготвя обедно хранене съобразено с потребностите на възрастовата групаВ Детска млечна кухня град Дупница се предлага само пилешко месо т.е. липсва разнообразиеВ Детска млечна кухня град Кюстендил почти не се предлага пресен плод, поради отказ на родителите с мотива, че те ще го осигурят.В момента на проверките не бяха констатирани нарушения.Предстои приемане на специална Наредба за здравословно хранене на децата от 0 до 3 години в детските заведения и детски кухни, беше обявено на пресконференцията на МЗ. Целта е да се подобри организираното хранене на децата в тази възраст и по този начин да се постигне положителен ефект върху тяхното здраве, в т.ч. намаляване на риска от хронични заболявания, включително затлъстяване.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.