ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Условията на България за частна АЕЦ "Белене"

Условията на България за частна АЕЦ
Публикувана на: 27/09/2012|06:09; Източник: mediapool.bg; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Народното събрание препоръчва на Министерския съвет чрез "Българския енергиен холдинг" и "Националната електрическа компания" (НЕК) да разгледа възможността за възобновяване на изграждането на ядрена централа на площадка "Белене", която да бъде реализирана от потенциален инвеститор, при следните условия: 1. Цената на сделката да бъде не по-малко от направените разходи от българска страна; 2. Да бъде постигнато цялостно уреждане на отношенията между НЕК, Атомстройекспорт и консултантите във връзка с проекта за изграждане на ядрена централа на площадка "Белене" при удовлетворителни за българската страна условия, в това число поемане на всички настоящи и бъдещи плащания и претенции от и към НЕК, в това число арбитражни производства; 3. Потенциалният инвеститор да гарантира добросъвестния си ангажимент за придобиване на проекта "Белене" чрез издаване на неотменяема гаранция в размер на 200 млн. евро в полза на НЕК; 4. Поемане на ангажимент от потенциалния инвеститор, че бъдещият оператор на ядрената централа ще гарантира отговорността за ядрена вреда по Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда; 5. Поемане на ангажимент от потенциалния инвеститор за осигуряване на извеждането от експлоатация на ядрените съоръжения и управлението на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци; 6. Без ангажимент за задължително изкупуване на произвежданата от ядрената централа електрическа енергия; 7. Без ангажимент за държавни гаранции; 8. Да се договори възможност за придобиване от НЕК на дял от капитал на АЕЦ "Белене" по номинална стойност. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма се задължава всеки месец да информира Народното събрание чрез постоянната комисия по икономическа политика за наличие на интерес от страна на потенциални инвеститори, както и за хода на преговорите.