ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

България продължава да прахосва отпадъчните си суровини

България продължава да прахосва отпадъчните си суровини
Публикувана на: 07/08/2012|05:08; Източник: mediapool.bg; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
България е на предпоследно място в Европа по управление на отпадъците с 8 точки като след нас е само Гърция - с 3. На първите две места с по 39 точки са Австрия и Холандия, следвани от Дания - с 37, и Германия - с 36. Това става ясно от доклад на Европейската комисия, публикуван във вторник. В него обаче се отбелязва, че констатациите за България, Португалия, Ирландия и Словакия са правени въз основа на оскъдна и непоследователна информацията, което възпрепятства обективния анализ за състоянието в сферата на управлението на отпадъците. Оценяването става в 18 категории като за всяка се дават максимум по две точки. В категориите, свързани с постигнатите вече резултати, точките се удвояват при изчисляването на крайния резултат. Според таблицата, публикувана на сайта на ЕК България има само три добре развити категории и две, в които има нарушения или поле за развитие. В останалите 13 категории България е оценена с 0 точки. Изненадващо, но единственият показател, по който се справяме по-добре от първенците в класацията, е “Отделяне на отпадъци и потребление”. С нула сме оценени да наличието на инфраструктура и условия за ограничаване и обработка на отпадъците. Рециклирането при нас е оценено също с нула. За сметка на това България има 100% по отношение на изхвърлените отпадъци без възстановяване на енергия. Държавите в горната половина на таблицата получават висока оценка за преработвателния капацитет и всеобхватните системи за обработка на отпадъци. Първите шест в класацията изпращат само 5% от отпадъците си в депа, се посочва още в доклада на ЕК   “Много държави членки продължават да изхвърлят в депа огромни количества битови отпадъци — най-лошият вариант за управление на отпадъци, въпреки наличието на по-добри алтернативи и на структурни фондове, които са на разположение за финансирането им", коментира еврокомисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник.."Изхвърлят се ценни ресурси, губят се потенциални икономически ползи, не се създават работни места в сектора на управлението на отпадъци, нанасят се щети на човешкото здраве и на околната среда. Такава позиция трудно може да се отстоява при настоящите икономически обстоятелства“, допълва той. Еврокомисията ще използва данните от този доклад, за да изготви пътни карти за държавите членки с най-лоши резултати. Те ще съдържат специфични за всяка държава препоръки, които ще бъдат обсъдени с националните власти на двустранни семинари през есента. Първият такъв семинар ще се състои на 19 септември тази година в Прага.