ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Заемите за енергийна ефективност нараснали с 88% за година и половина

Заемите за енергийна ефективност нараснали с 88% за година и половина
Публикувана на: 23/10/2014|12:10; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Заемите за енергийна ефективност нараснали с 88% за година и половина
Дали осъзнавайки ползите от намаляването на потреблението на енергия и сметките за ток и газ или заради изискванията на Европейския съюз, но в последната годината и половина в България има рязък скок от 88 на сто при отпуснатите кредити за енергийна ефективност на предприятията. Това сочи обявен в четвъртък от ПроКредит Банк анализ, според който в бъдеще все повече ще растат инвестициите в мерки за спестяване на енергия. Само през последната година българските компании са инвестирали 200 милиона лева в енергийно ефективни технологии по Оперативна програма ", а за осем години от ПроКредит банк са отпуснали на бизнеса кредити за мерки за спестяване на енергия за 73 млн. лв. Въпреки това България остава на опашката по енергийна ефективност в Европа Според банката обаче предстои допълнително засилване на интереса към кредитите за енергийна ефективност основно заради повишените цени на енергията, които в перспектива ще растат още, и заради осъзнатата нужда на българския бизнес да повиши ефективността и конкурентоспособността си. Според анализа, у нас водещият сектор с най-много инвестиции в енергийна ефективност е металообработването, следван от производството на резервни части. Производството на пластмасови изделия (включително рециклиране), дървообработка, машиностроене и приборостроене са също сред секторите с най-много раздадени кредити за оптимизиране на енергийните разходи. Секторите с най-високо енергийно потребление в страната ни са индустрията и транспорта, следвани от услугите и домакинствата. Секторите транспорт и селско стопанство имат най-голям потенциал за повишаване на енергийната си ефективност, който не се използва в момента, смятат експертите на банката.  Според тях, най-голям принос за оптимизацията в производствения сектор имат машините с цифрово програмно управление и подобренията в сградите. Автоматизираните и компютъризирани производствени линии, новите вентилационни и аспирационни системи, както и управляемите електрозадвижвания също имат голям ефект за повишаване на ефективността. Според енергийната стратегия на България до 2020 г. целта е потреблението на енергия за производство на единица брутен вътрешен продукт да спадне с 25% спрямо разхода от 2005-та.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.