ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Повишаване на сигурността в един все по-несигурен свят

Повишаване на сигурността в един все по-несигурен свят
Публикувана на: 11/11/2014|12:11; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Повишаване на сигурността в един все по-несигурен свят
Европа е заобиколена от "дъга на нестабилност”, по думите на британския министър на външните работи Филип Хамънд. България, която носи отговорност за една от ключовите външни граници на ЕС и през която преминава пътят за Сирия по суша, има ключова позиция. Жизнено важно е като съюзници на България да засилим своята подкрепа. Също толкова важно е страната да запази и засили способността си за действие. Въпреки че съществуват много проблеми, които са повод за загриженост – от незаконните действия на Русия в Украйна до миграционния натиск през Средиземно море, най-сериозният въпрос във външнополитическия дневен ред на всяка държава е възходът на Ислямска държава и ситуацията в Сирия и Ирак. Макар и да представлява заплаха за мира и стабилността в целия Близък Изток, това не е проблем само на външната политика. Обликът на Ислямска държава и по-конкретно притегателната й сила за чуждестранни бойци от страни-членки на ЕС (включително и от България), представлява голяма и непосредствена заплаха за националната ни сигурност, за всички нас. Справянето с тази заплаха изисква действия на три нива. Необходимо е още по-тясно сътрудничество на международно ниво. Трябва да обменяме информация за Ислямска държава и за тези, които се бият на тяхна страна, както и за рисковете за страните ни. Трябва да си помагаме за преодоляване на пропуските в способностите ни и да споделяме добри практики, не само по отношение на борбата с тероризма, но и за предотвратяване на радикализацията. По-специално необходимо е да обменяме информация за хора, пътуващи между страни-членки на ЕС. На национално ниво трябва да направим всичко възможно да създадем негостоприемна среда в страните си за терористи и чуждестранни бойци. Това означава да тълкуваме правилно правилата на ЕС за свободно придвижване, които ясно посочват, че е законно да бъдат разпитвани граждани на ЕС и да им бъде отказван достъп, ако съществува риск влизането им в дадена държава да е с цел придвижване към Сирия или към други места, за да участват в терористични действия. Това означава да имаме действащи закони, които определят като противозаконни тероризма и престъпните му прояви, включително подобно придвижване и радикализиране на хора, и да предоставят на властите необходимите способи, за да ги спират. На местно ниво трябва да проявяваме бдителност и да докладваме за подозрителни действия. Всички ние имаме отговорност да противодействаме на радикализацията и да не позволяваме на тези, които биха се възползвали от разделението в обществото ни, да го направят. Великобритания работи в тясно сътрудничество с България по редица въпроси в областта на правоприлагането и по-конкретно в борбата срещу организираната престъпност и тероризма. Ценим високо сътрудничеството ни с българските агенции по сигурността (например ДАНС и неговите служители), като в миналото сме се радвали на значителни успехи. Но имаше и големи предизвикателства – през 2013 г. беше извършена съществена реорганизация в сектора за сигурност без никакви консултации или подготовка. При тази реорганизация дълго време енергията беше насочена по-скоро навътре към структурните промени, отколкото навън към борбата с престъпността. Разбира се, всяка страна има право да решава как да организира своите органи за сигурност. Но във времена, когато България е изправена пред големи предизвикателства по отношение на организираната престъпност и корупцията, нов период на радикални промени би намалил ефективността на нашето партньорство. Надяваме се всяка промяна ще бъде съгласувана, внимателно планирана и внедрена постепенно и търпеливо. Великобритания е готова да помогне на България във време, когато тя е на фронтовата линия на ЕС срещу терористичната заплаха от Сирия и Ислямска държава. Ние разчитаме правоприлагащите органи и съдебните власти да разполагат с необходимите инструменти за реакция, за да може нашето партньорство да даде резултати. Единствената реакция спрямо "дъгата на нестабилност” е стабилност, солидарност и единство.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.