Покажи Страниците

Мерки за повишаване на енергийната ефективност в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи

Мерки за повишаване на енергийната ефективност в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи
Публикувана на12/11/2014|10:11; Източник: dnevnik.bg; Категория: Соларна енергия
Финансираща програма:Грантова схема "Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи"Бюджет/Размер на гранта: Индикативен бюджет на схемата: 7 647 059 евро.Размер на гранта: от 170 000 до 500 000 евро. (100%)Какви дейности се финансират:Подмяна на съществуващи и/или изграждане на високоефективни отоплителни системи в общински и...
ViaExpo