ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Сиела Енергетика и Околна среда

Сиела Енергетика и Околна среда
Публикувана на: 24/11/2014|12:11; Източник: chambersz.com; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Сиела Енергетика и Околна среда
Сиела Енергетика и Околна среда е експертен правно-информационен продукт, който е предназначен за използване от служители в държавна администрация, частния сектор, специалисти, заети в секторите добивна и преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, строителство, търговия.