Покажи Страниците

В САЩ цената на електроенергията от възобновяеми източници се изравни с цената от класическите източници

В САЩ цената на електроенергията от възобновяеми източници се изравни с цената от класическите източници
Публикувана на26/11/2014|05:11; Източник: kaldata.com; Категория: Соларна енергия
Денят, който енергийната промишленост отдавана очакваше, изглежда е съвсем близо. NY Times съобщи, че през последните няколко години цената на електрическата енергия, получена от вятърни и слънчеви елементи е спаднала дотолкова, че на някои пазари е по-ниска от електроенергията, получена чрез изгаря...
ViaExpo