ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Брюксел заплаши България със съд в четири области

Брюксел заплаши България със съд в четири области
Публикувана на: 26/11/2014|03:11; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Брюксел заплаши България със съд в четири области
Европейската комисия заплаши България със съд, ако до два месеца не предприеме мерки за прилагане на евродирективите в четири области, съобщиха от Брюксел в сряда. Това е последно предупреждение по открити на по-ранен етап наказателни процедури за забавено прилагане на европейските изисквания. Едно от тях е внедряването на система за трансграничен обмен на информация за шофьори, хванати да карат с превишена скорост или в пияни. Целта е шофьори, граждани на Европейския съюз, извършили нарушения извън родната им държава, да бъдат идентифицирани и преследвани в собствената си страна, където е регистриран автомобилът им, и да им се налагат наказанията според законите на държавата, в която чужденците са сгафили. Срокът за транспониране на директивата беше 7 ноември 2013 г. и нейното неприлагане вреди на пътната безопасност.  България е предупредена и заради това, че все още не е разработила схеми за енергийна ефективност, които да насърчават домакинствата, промишлеността и транспорта да ползват по-малко енергия. Такива е трябвало да започнат да действат от 1 януари 2014 г. Освен това е трябвало правителството да предвиди извършването на енергийни одити на големи компании на всеки четири години, да даде повече права за потребителите по отношение на измерването и таксуването на енергийното им потребление, както и да планира ежегодно обновяване на поне 3% от сградите на централното правителство и енергийно ефективни обществени поръчки. Два месеца има държавата ни да предприеме мерки и за намаляване на емисиите серен двуокис във въздуха, ако не иска да бъде дадена на съда на Европейския съюз. България е нарушила задължението си да спазва дневни и почасови гранични стойности на концентрация и да изготвя планове за качеството на въздуха с подходящи мерки за понижаване на равнищата на серен двуокис (SO2). Българите живеещи в две зони — една в югозападната и една в югоизточната част на страната — са изложени на прекомерни концентрации на SO2 поне от 2007 г. насам. Мерките, взети в югозападната зона през 2013 г., са били достатъчно ефикасни, но в югоизточната зона продължават да се наблюдават прекомерни количества замърсители, вредящи на човешкото здраве, посочват от Брюксел. Последната наказателна процедура е заради неприлагане на правилата за санкции за авиокомпании, които нарушават европейските норми за управление на въздушното движение.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.