ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

"Холдинг Загора" обновява цехове с близо 4 млн. лв. от еврофондовете

Публикувана на: 10/12/2014|03:12; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Ново европейско финансиране за близо 4 млн. лв. спечели "Холдинг Загора", който е едно от най-големите обединения в Стара Загора, в чиято структура влизат 13 предприятия. Средствата са по европейската инициатива за устойчиво градско развитие "Джесика" (JESSICA). Съфинансирането по реализацията на проекта в размер на 1.33 млн. лв. е осигурено чрез заем от "Сосиете Женерал Експресбанк". Българският клон на френската банка управлява Регионалния фонд за градско развитие. Средствата ще бъдат използвани за реконструкция и модернизация на промишлени обекти и сгради на пет от фирмите в структурата на холдинга, както и за инвестиция в ново оборудване, съобщиха от "Сосиете Женерал Експресбанк". Проектът предвижда ремонт и рехабилитация на производствени цехове, административни сгради и инфраструктура на някои от най-големите и най-стари промишлени съоръжения в южната индустриална зона на Стара Загора. В резултат на инвестицията ще бъдат създадени 24 нови работни места и ще се подобри работната среда на над 1000 служители. В дългосрочен план обновителните дейности се очаква да повишат икономическия растеж и конкурентоспособността на целия регион. Успешното изпълнение на проекта ще допринесе също за опазване на околната среда в резултат от подобрената климатизация на помещенията, мерките за подобряване на енергийните характеристики на сградите, както и специалните грижи за зелените площи, се казва още в съобщението на банката. Това е поредният европейски проект, който печели "Холдинг Загора", за да модернизира машиностроителните си компании. Три от тях – "Пресков", "Прогрес" и "Хранинвест –Хранмашкомплект", са най-големите машиностроителни предприятия в Стара Загора. За разлика от предишни европроекти, които са били по оперативните програми "Конкурентоспособност" 2007-2013 г. и "Човешки ресурси" 2007-2013 г., при този по "Джесика" няма безвъзмездно финансиране. Средствата се отпускат като ниско лихвени кредити с дълъг срок на изплащане. Обикновено заемите по "Джесика" са с лихва около 3 – 4% и срок за погасяване над 15 години. "Холдинг Загора" ще изплаща заема за срок от 10 години при лихва 20 – 30% под пазарната, уточниха от "Сосиете Женерал Експресбанк". От 2012 г. едно от дъщерните дружества на холдинга "Прогрес" работи по внедряването на съвременна индукционна система за топене на чугун и инсталация за рециклиране на отработените леярски формовъчни и леярски смеси. Този проект е за 2.6 млн. лв., като половината от парите са безвъзмездна европейска помощ, а съфинансирането е осигурено чрез заем от "УниКредит Булбанк". "Прогрес" има реализирани и два проекта по оперативна програма "Човешки ресурси" за подобряване на условията на труд и квалификацията на работниците. "Хранинвест-ХМК" също успешно е приключил европроект за покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията за 516 хил. лв. по "Конкурентоспособност". "Холдинг Загора" обединява 16 дружествата, като в 13 от тях е мажоритарен собственик, във всички стопански сектори. Оборотът му за 2013 г. е близо 78 млн. лв., което е ръст от 2.9% спрямо година по-рано. Печалбата му също се е увеличила и е била 3.6 млн. лв. Най-голям дял от приходите за холдинга за 2013г имат машиностроителните предприятия "Прогрес", "Хранинвест ХМК", "Пресков", както и производителят на трикотажни облекла "Наталия" АД. Групата е има заеми и лизинги за 2.8 млн. лв. към "Банка ДСК", "Уникредит Булбанк", "Сосиете Женерал Експресбанк", "Булбанк Лизинг" и "Интерлиз", става ясно от финансовия отчет на дружеството за 2013 г. Освен машиностроителните компании в портфолиото му са още туристическото "Бриз-2" АД,  медицинското "Загора Медикъл", за недвижими имоти "Загора Истейт", за търговия с енергия "Загора Енерджи", за ресторантьорство "Загора Сити", транспортното "Загора Мобил", за добив на инертни материали "Стройкомбинат-М", "Строителна компания Загора", както и "Охранителна компания Загора". Холдингът е миноритарен собственик в "Соколица" ООД  (17.39%) и държи половината от капитала в "КХС Загора" и "Евразия Енерджи", според финансовия му отчет. Собственици на "Холдинг Загора" са Ирина Динева, Антон Андронов и Теодора Пехливанова.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.