ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Столичното парно с план да удвои инвестициите си

Столичното парно с план да удвои инвестициите си
Публикувана на: 14/01/2015|02:01; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Столичното парно с план да удвои инвестициите си
Общинското дружество "Топлофикация-София" има амбициозни намерения да инвестира  в мрежата си 496.268 млн. лв. в периода 2015-2019 г. макар в предишните пет години да е изпълнило едва 58 на сто от планираните 230.217 млн. лв. вложения и само 56 на сто от предвидените ремонти. Проектът на бизнесплан на столичното парно http://www.dker.bg/KAPDOCS/BP-Sofia-2015-2019.pdf бе обсъден от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) на открито заседание в сряда. Шефът на регулатора Светла Тодорова обаче изрази скептицизъм относно способността на дружеството да се справи с тези планове и коментира, че със смяната на 30 км от 2 хиляди километровата топлопроводна мрежа годишно не може да се постигне ефективност. Тя каза още, че предстои допълнителен анализ за това каква част от одобрените в стария бизнес план инвестиции, но изпълнени наполовина, са влезли в цените на топлоенергията, за да бъдат приспаднати в бъдещите тарифи. Според сегашния модел на ценообразуването, ако разходите за инвестиции са вкарани в цената  на енергийните дружество и те не са изпълнени, ДКЕВР има право да им намали цените за следващ период. Досега обаче този принцип не е прилаган на практика, дали това ще стане за столичното парно, предстои да се види. Когато се прави разчет за новия ценови период, всичко се разглежда и се взима предвид. Ако има инвестиции, които са влезли в цените, но не са изпълнени, то в следващия период това ще бъде отнето от приходите, коментира регулаторният шеф. С планираните близо половин милион лева общинската топлофикация смята да изгради инсталация за изгаряне на RDF гориво, получавано при преработката на битовите отпадъци на София в бъдещия завод за боклука. И двете инсталации се правят с финансиране от европейските фондове. Пак с пари от Европа, които съставляват 43 на сто от инвестиционната програма на топлофикацията, се предвижда да се монтират нови турбогенератори в ТЕЦ "София" и да се изградят когенериращи инсталации. Бизнеспланът ще бъде обезпечен с едва 14 на сто собствени средства, а 44 процента ще са кредити. По време на обсъждането Светла Тодорова коментира, че дружеството не трябва да инвестира само в подмяна на тръби, а да акцентира върху нови когенериращи мощности, за да може да продължи да продава произвежданата електроенергия на преференциални цени. От доклада на ДКЕВР по предложения нов бизнесплан на столичното парно става ясно, че те разчита именно на продажбата на ток за гарантиране на приходите си. През периода 2010-2014 г. дружеството е продало с 358 602 МВтч електроенергия, което е с 9.45% над планираното количество. В същото време е намалило с 3 на сто продажбата на топлинна енергия и тя ще продължи да спада средно с по процент в следващите пет години. За електроенергията обаче отново се залага ръст на производството с 13.42% , поради въвеждане на нови електрически мощности през 2018 г. и 2019 г. Дружеството прогнозира за 2014 г. финансова загуба от 55.963 млн. лв. в резултат на спад на приходите продажби с 10.63%, преди всичко от намалени продажби на електрическа енергия с 8.95%, докато общите разходи намаляват с 1.49%, пише още в доклада на комисията. По-късно пред медиите Любен Параланов, председател на съвета на директорите на топлофикацията, каза, че прогнозната загуба е 57 млн. лв., но можело да бъде намалена. Технологична модернизация, която да понижи производствените разходи, повишаване на енергийната ефективност, както и повишаване на събираемостта и оптимално използване на финансовите ресурси, са сред основните приоритети в бизнес плана, посочи при представянето на документа Параланов. Той обясни още, че в плановете е заложена цена от  236 лв. на мегаватчас произведена електроенергия, а зам.шефът на ДКЕВР Евгения Харитонова запита защо се залагат такива приходи, при положение че се очаква скоро пазарът на електроенергия да бъде изцяло либерализиран. Тя подчерта, че при този процес ще се плащат цени само за наистина високоефективно производство на електроенергия, а не просто за производство на енергия по комбиниран способ. В отговор Параланов обясни, че дружеството ще въведе високоефективно производство до 2019 г. се предвижда да бъдат изградени около 60 мегавата нова електрогенерираща мощност, част от която ще замени стари мощности, така че през 2019 г. ще има допълнителна мощност за производство на електроенергия от около 30 мегавата. Предстои бизнеспланът да бъде приет на закрито заседание на ДКЕВР на 21 януари.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.