ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Закон определя колко енергия годишно да пестим

Закон определя колко енергия годишно да пестим
Публикувана на: 21/01/2015|02:01; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Закон определя колко енергия годишно да пестим
Проект на нов закон за енергийната ефективност прие в сряда правителството на редовното си заседание. Той въвежда изискванията на европейската директива за енергийната ефективност и залага конкретни цели за икономията на енергия до края на 2020 г. Така в оставащите шест години доставчиците на електрическа и топлинна енергия, както и на природен газ ще имат индивидуални цели за постигане. Задължителни изисквания за спестявания ще има и за търговците на природен газ, продаващи над 8 млн. куб. м годишно, и на течни горива с оборот от 6.5 хол. тона годишно, като изключение ще правят горивата за транспортни цели. Държавните сгради задължително ще трябва да изпълняват мерки за енергийна ефективност върху поне 3% процента от площта си, в противен случай ще бъдат санкционирани. Ще се създаде и фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници", който ще се пълни с вноски от задължени лица, неизпълняващи ангажиментите си индивидуално, от дарения и лихви. Този фонд ще финансира енергоефективни мерки. Според законопроекта доставчиците на ток трябва през 2015 г. да намалят с 1 процент продаваните на крайните потребители количества, в следващите две години икономиите трябва да са по 1.25 на сто, а в годините до края на 2020 г. - с по 1.5 на сто Всички отоплявани и/или охлаждани сгради, които са държавна собственост, ще са вдлъжгин всяка година да провеждат мерки за енергийна ефективност върху поне 3 процента от разгънатата си площ. Ако не направят това, ще бъдат глобявани. Ако пък дейностите са обхванали по-голяма от заложената в закона площ, излишъкът ще се приспада от бъдещи ангажименти или ще се вписва в сметка за предходни години, ако тогава не са били извършени мерки. Всички големи предприятия пък ще са длъжни да извършват енергийно обследване на своите сгради и мощности поне на четири години веднъж. Удължава от 3 на 5 години валидността на на удостоверенията за вписване в публичните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи. Очаква се тази промяна да съдейства за намаляване на административната тежест пред бизнеса. Предвидена е възможност за изпълнение на индивидуалните цели задължените лица да правят вноски във Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" или в други финансови посредници, с които да се финансират мерки за повишаване на енергийната ефективност. Размерът на вноските ще се определя по специална методика, разработена от изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и утвърдена от министъра на енергетиката. С парите от този фонд обаче ще се финансират нови енергоефектимни мерки.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.