Покажи Страниците

БТПП участва в януарската сесия на ЕИСК в Брюксел

БТПП участва в януарската сесия на ЕИСК в Брюксел
Публикувана на22/01/2015|05:01; Източник: chambersz.com; Категория: Соларна енергия
БТПП участва в януарската сесия на ЕИСК в Брюксел
БТПП участва в януарската сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в Брюксел, на която бяха обсъдени широк кръг въпроси, сред които проучване и оценка на въздействието на Обсерваторията на устойчивото развитие (ОУР) върху изпълнението на Директивата за енергията от възобновяеми източници на ЕС. Частта за България представи зам.-председателят на БТПП Георги Стоев, който е съдокладчик за оценката и участник в проучването.
ViaExpo