ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Законови поправки ще свиват годишния дефицит на НЕК с 400 млн. лв.

Законови поправки ще свиват годишния дефицит на НЕК с 400 млн. лв.
Публикувана на: 05/02/2015|07:02; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Законови поправки ще свиват годишния дефицит на НЕК с 400 млн. лв.
Законови корекции, чието прилагане трябва да свие годишния дефицит в обществения доставчик НЕК с около 400 млн. лв., внася ГЕРБ между първо и второ четене на проекта за изменение на Закона за енергетиката. Една от идеите е бъдещите проекти за производство на ток от възобновяеми източници да нямат право на преференциални цени за изкупуване на електроенергията им, тъй като страната ни вече е достигнала своите национални ВЕИ-цели още в края на 2013 година. От гарантираното купуване на тока на високи цени ще може да се възползват само нови централи, ползващи животински отпадъци или тор, съобщи в четвъртък председателят на енергийната комисия в НС Делян Добрев (ГЕРБ). Сега дефицитът на НЕК е около 800 млн. лв. заради различните цени, по които изкупува видовете ток и тарифите, по които продава на крайните снабдители за домакинствата. Дефицитът дори се увеличава, защото някои малки предприятия излизат на свободния пазар, регулираният още повече се свива и дупката в НЕК расте, каза Добрев. Същественото облекчаване на НЕК се планира и чрез затягането на правилата, по които ще изкупува ток от топлофикациите и заводските централи, които би трябвало да произвеждат енергия само за собствените си нужди. НЕК ще получава финансова инжекция и под формата на годишните приходи на държавата от продажба на спестени парникови емисии, с които ще плаща за енергията от ВЕИ. 100 МВ централи на биомаса остават на свободния пазар Планираната мярка за ВЕИ реже от преференциални цени около 100 МВ нови проекти на централи, ползващи биомаса от дървесина, които са смятали да се присъединят към мрежата, въпреки че вече е достигнат капацитетът от 10-15 МВ биомаса за страната ни. Това поясни Добрев пред Mediapool и уточни, че ограничението се предприема, за да не се натоварва повече НЕК с изкупуване на скъпа енергия. Премахване на вратичките за заводските централи и топлофикации Държавата смята да задължи топлофикациите и заводските централи да монтират уреди за измерване в реално време на топлинните товари на мощностите им и при достигане на определените от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране количества, да се спира изкупуването им от НЕК. По думите на Добрев, ако ДКЕВР сега одобрява купуване на ток от тези централи за 500 млн. лв. годишно, те се възползват от вратички в нормативната уредба и продават енергия за 650 млн. лв. Когато се монтират уредите за измерване на количествата, ще стане ясно кога НЕК трябва да спре да купува енергията от заводските централи и топлофикациите и икономията ще е около 150 млн. лв. Анализите са, че най-потърпевши ще са "ТЕЦ-Русе" на бизнесмена Христо Ковачки и ТЕЦ "Видахим", в която акционер е бившият шеф на надзора на "Българския енергиен холдинг" и дългогодишен шеф на държавната ТЕЦ "Марица Изток" 2 Георги Христозов. Засегнати от ограниченията ще са общо десетина от около 35 топлофикации и заводски централи, тъй като няма да имат гарантиран пазар за скъпата си енергия, а ще трябва да й търсят купувачи на свободния или балансиращия пазар. Според Добрев инвестицията в такива уреди за мерене на товара не е непосилна за дружествата, но не е изключено да има протести от тяхна страна. Законово ще се регламентира, че НЕК ще получава приходите от продажба на парникови емисии, които се изчислява, че за тази година ще са 250 млн. лв. с тенденция такива да са и бъдещите постъпления. Парите ще се отпускат от Националния доверителен екофонд и с тях държавната компания ще плаща за възобновяемата енергия като реално ще се спазят изискванията на ЕК парите от въглеродните емисии да отиват за зелена енергия и няма да представляват държавна помощ за НЕК, обясни Добрев пред Mediapool. Лицензи за работа и за концесионерите Според друга поправка в закона лиценз за производство на електрическа и топлинна енергия ще получават и дружества, които са концесионери на подобни мощности. В момента такава възможност не се предвижда, изискване за даване на лиценз е наличието на собственост и вещни права, но от ГЕРБ смятат, че промяната може да помогне за спасяването на закъсали финансово топлофикации чрез намирането на концесионери, които да инвестират в тяхното развитие. В тази хипотеза попада със сигурност столичното общинско парно, както и редица от топлофикациите на Христо Ковачки. Предвижда се също така Агенцията за държавна финансова инспекция да извършва ежегодни проверки в енергийните дружества с над 200 киловолта инсталирана мощност. Друго намерение на управляващите е да се увеличи бъдещият състав на ДКЕВР, който вече ще се избира от парламента, от сегашните седем на девет членове. Без обществени поръчки за търсенето на газ и нефт Чрез поправки в преходните и заключителните разпоредби пък се правят корекции в Закона за обществените поръчки, с които ще отпадне задължението за фирмите, проучващи терени в България за наличие на нефт и газ, да обявяват обществени поръчки за нужните им сонди. Тази промяна е в духа на нова директива на ЕС и се прави, за да се облекчат фирмите, които правят проучвания за нефт и газ у нас. В момента провеждането на обществени поръчки за необходимата им техника затруднява работата им, тъй като компаниите, извършващи подобни услуги са малко в световен мащаб, а поръчките в България са по-скромни и на фирмите не им се занимава с бюрокрацията на подобни процедури, споделят експерти от бранша. Обсъждането на направените от ГЕРБ предложения вероятно ще започне следващата седмица. Крайният срок за внасяне на промени в закона бе удължен и изтече в четвъртък.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.