ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Тест казва ползваме ли ефективно енергията вкъщи

Тест казва ползваме ли ефективно енергията вкъщи
Публикувана на: 06/02/2015|05:02; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Тест казва ползваме ли ефективно енергията вкъщи
Анкета от десет въпроса под формата на тест отговаря дали умеем да ползваме енергията разумно и дава оценка на енергийната ефективност на дома. Анкетата е разработена от доставчика на ток в Югоизточна България ЕВН и е достъпна на сайта на дружеството, както и в клиентските му централи. Така снабдителят се надява да повиши информираността за факторите, влияещи на потреблението на енергия в дома. Всеки въпрос има 3 възможности за отговор като срещу всеки отговор е записан определен брой точки. При сумирането на общия брой точки всеки клиент може сам да определи в коя група потребители попада и до каква степен използва ефективно електроенергията в своя дом и сграда. Целта е всеки клиент да има възможност сам да оцени доколко използва енергията ефективно и кои са факторите, влияещи пряко на разходите за консумирана електроенергия. Целта е всеки клиент да получи информация за своите навици и нагласи при потреблението на енергия и в случай на необходимост да вземе мерки за подобрение. Анкетата няма състезателен или друг характер различен от това единствено да даде информация за режима на енергийно потребление на всеки клиент, уточняват от ЕВН. Освен познаването на специфичните фактори, влияещи на всяко индивидуално потребление, за клиентите е важно и да следят периодично своята консумация на електроенергия чрез сверяване на данните от електромера. Допълнителна информация за факторите, оказващи влияние на потреблението, може да бъде намерена и в брошурата на ЕВН "Полезно за потребители на електроенергия“. В нея с конкретни примери се демонстрира от какво зависи потреблението на електричество, а от там и месечната сметка за ток.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.