Електроенергията, произведена от нови ВЕИ, няма да бъде изкупувана преференциално

Електроенергията, произведена от нови ВЕИ, няма да бъде изкупувана преференциално
Публикувана на: 07/02/2015|09:02; Източник: ekipnews.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Енергията, която произвеждат новите възобновяемите енергийни източници, да не бъде изкупувана преференциално. Това предвижда предложение на ГЕРБ за промяна в Закона за енергетиката. ВЕИ-тата, които вече са присъединени към мрежата, ще запазят положението си. От ГЕРБ предвиждат и промяна в състава и избора на членове на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.