ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Електроенергията, произведена от нови ВЕИ, няма да бъде изкупувана преференциално

Електроенергията, произведена от нови ВЕИ, няма да бъде изкупувана преференциално
Публикувана на: 07/02/2015|09:02; Източник: ekipnews.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Енергията, която произвеждат новите възобновяемите енергийни източници, да не бъде изкупувана преференциално. Това предвижда предложение на ГЕРБ за промяна в Закона за енергетиката. ВЕИ-тата, които вече са присъединени към мрежата, ще запазят положението си. От ГЕРБ предвиждат и промяна в състава и избора на членове на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.