Покажи Страниците

Производството и потреблението на енергия в ЕС падна на нивата си от 90-те

Производството и потреблението на енергия в ЕС падна на нивата си от 90-те
Публикувана на09/02/2015|02:02; Източник: dnevnik.bg; Категория: Соларна енергия
Производството и потреблението на енергия в ЕС падна на нивата си от 90-те
Производството и потреблението на енергия в Европейския съюз (ЕС) спадна до нивата си от началото на 90-те години, сочи доклад по послените данни на Евростат от 2013 г.През 2013 година атомната енергетика има най-голям дял от европейската вътрешна енергийна продукция(29%), следвана от възобновяемите източници (24%), твърдите горива (20%), газа (17%) и нефта (9%). Невъзобновяемите отпадъци имат най-скромен дял от производството на енергия в ЕС – 1%.В резултат на спада в...
ViaExpo