ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Европейският съюз използва все по-малко енергия

Европейският съюз използва все по-малко енергия
Публикувана на: 09/02/2015|05:02; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Европейският съюз използва все по-малко енергия
Страните от Европейския съюз използват все по-малко енергия. През 2013 г. консумацията е достигнала нивата от 1990 г., показват данни на европейската статистическа служба Евростат. Около половината от нужното количество енергия се произвежда в страните от ЕС, а за останалото се разчита на външни източници. При производството най-голям остава делът на ядрената енергия (29%). От възобновяеми енергийни източници се произвежда 24%, от твърди горива - 20 на сто, от газ - 17%. България не прави изключение от общата тенденция за намалено енергийно потребление. За разлика от разпределението на производството по източници в ЕС обаче, у нас най-голям дял има енергията от твърди горива, основно въглища - 45.4 на сто. На второ място се нарежда ядрената енергия с 34.8%. На възобновяемите източници се дължи 17.3% от производството. Кипър, Малта, Латвия, Литва, Португалия разчитат почти напълно на производството от възобновяеми енергийни източници. Най-зависими от твърдите горива са Полша, Естония и Гърция.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.