ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Производството и потреблението на енергия в ЕС падна на нивата си от 90-те

Производството и потреблението на енергия в ЕС падна на нивата си от 90-те
Публикувана на: 09/02/2015|02:02; Източник: dnevnik.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Производството и потреблението на енергия в ЕС падна на нивата си от 90-те
Производството и потреблението на енергия в Европейския съюз (ЕС) спадна до нивата си от началото на 90-те години, сочи доклад по послените данни на Евростат от 2013 г.През 2013 година атомната енергетика има най-голям дял от европейската вътрешна енергийна продукция(29%), следвана от възобновяемите източници (24%), твърдите горива (20%), газа (17%) и нефта (9%). Невъзобновяемите отпадъци имат най-скромен дял от производството на енергия в ЕС – 1%.В резултат на спада в...
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.