ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ЧЕЗ обвинена в злоупотреба заради необосновано забавяна сделка

ЧЕЗ обвинена в злоупотреба заради необосновано забавяна сделка
Публикувана на: 16/02/2015|03:02; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
ЧЕЗ обвинена в злоупотреба заради необосновано забавяна сделка
Санкция в размер до 10 на сто от оборота за 2014 г. може да отнесе "ЧЕЗ Разпределение България“ заради това, че необосновано е бавела сделка по задължително изкупуване от нейна страна на енергийни съоръжения, изградени от трети лица за нуждите на присъединяването им. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви в понеделник на дружеството, оператор на електроразпределителната мрежа в Западна България, твърдения за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение.   Практиката производствени фирми или инвеститори в проекти за производство на ток от възобновяеми източници да си строят сами съоръженията за присъединяването им към мрежите на електроразпределителните дружества или на "Електроенергийния системен оператор“ бе масова, тъй като често мрежовите оператори отказваха или забавяха включването на тези потребители или производители с мотива, че нямат достатъчно средства да изградят необходимите за целта съоръжения.  Те обаче по закон трябва да са собственост на ЕРП-тата, заради което те са длъжни да ги изкупуват от фирмите, които са ги построили, за да може да тръгне бизнеса им, вемсто да стои на трупчета, докато се изгради присъединителна мрежа. Често обаче това се проточва, отново с мотива неразрешени инвестиции от страна на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за тези конкретни цели.    В антимонополната комисия е постъпило оплакване от инвеститор, който е изградил за своя сметка енергийни съоръжения, за да бъде присъединен към електроразпределителната мрежа. Той е преминал през разписаните етапи в Наредбата за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните ел. мрежи, и е трабвало да подпише договор с „ЧЕЗ Разпределение България“. Инвеститорът е подал в ЧЕЗ заявление за сключване на договор за изкупуване на съоръженията за присъединяване, като проектът на договор е подписан от присъединяваното лице, но не и от ЧЕЗ. Причината била констатирани от дружеството нередовности по документацията, за което обаче инвеститорът не е бил уведомен, въпреки, че е изискал да му бъде указана причината за несключване на договор за изкупуване.   Това, според КЗК, е злоупотреба с господстващо положение, която може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите.    Затова комисията предявява на ЧЕЗ твърдения за извършено нарушение за периода от 30 април 2014 г. до настоящия момент.   Определението не подлежи на обжалване. Страните в производството имат право на достъп до материалите по преписката. В срок от 30 дни страните имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения. Срокът започва да тече от деня на получаването на определението, посочиха от КЗК.   Страните в производството имат право да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание във връзка с предявените твърдения и правомощията, които комисията възнамерява да упражни.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.