Покажи Страниците

Доклад: Ръст на чиста енергия в Европа е довел до повече енергийна сигурност

Доклад: Ръст на чиста енергия в Европа е довел до повече енергийна сигурност
Публикувана на18/02/2015|04:02; Източник: dnevnik.bg; Категория: Соларна енергия
Доклад: Ръст на чиста енергия в Европа е довел до повече енергийна сигурност
Вятърната и слънчевата енергия, биомасата, както и други възобновяеми енергийни източници са продължили да нарастват като дял през 2013 г. Нови данни показват, че те са били важен движещ фактор за намаляване на емисиите парникови газове в Европа.Разпространението на възобновяема енергия след 2005 г. е допринесло за намаляване на  вредните парникови емисии, които са със 7% по-ниски за 2012 г., констатира новият доклад  "Възобновяема енергия в Европа - растеж и ефект" на Европейската...
ViaExpo