Покажи Страниците

ЕС изпълнява целите си за ВЕИ

ЕС изпълнява целите си за ВЕИ
Публикувана на19/02/2015|04:02; Източник: economynews.bg; Категория: Соларна енергия
Делът на възобновяемите енергии в крайното потребление на енергия е достигнал 14,9 на сто през 2013 година (+0,8 пункта за една година), което отговаря на целите за постигане на дял от 20 на сто през 2020 година и от 27 на сто през 2030 година, отбелязва ЕАОС в публикувания си доклад.
ViaExpo