ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Безвъзмездна помощ за енергийна ефективност искат 106 общини и фирми

Безвъзмездна помощ за енергийна ефективност искат 106 общини и фирми
Публикувана на: 19/02/2015|05:02; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Безвъзмездна помощ за енергийна ефективност искат 106 общини и фирми
Общо 106 кандидати за безвъзмездно финансиране по програмата за енергийна ефективност и възобновяема енергия са подали проекти за финансиране, съобщиха от Министерството на енергетиката в четвъртък. Най-активни са били общините и 75 от тях са представили проекти за използване на възобновяема енергия и изграждане на локални отоплителни системи в свои сгради. Кандидати по тази мярка са също две областни администрации, три училища, пет болници и три други държавни институции. По схемата "Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ са предвидени 7 647 059 евро. Приоритетни са сградите със социално значение – училища, болници, домове за възрастни хора. С проектни предложения могат да кандидатстват държавни ведомства и общини, които ще получат безвъзмездна помощ между 170 000 до 500 000 евро. Проектите за публични сгради – държавна и общинска собственост, грантът ще покрива до 100% от стойността, допълниха от ведомството. По грантовата схема "Производство на горива от биомаса“ кандидатстват 18 малки и средни предприятия. Тази мярка е насочена към проекти за производство на пелети, дървесен чипс, екобрикети, биогаз от ферми и др. Бюджетът й е 1 764 705 евро. Ще се отпуска безвъзмездна финансова помощ до 60% от стойността на проекта в рамките от 30 000 до 200 000 евро. Тази схема попада под правилата за държавна помощ и прилаганият режим ще бъде "де минимис“. Проектите, които получат финансиране, ще трябва да бъдат приключени до края на април 2016 г. Програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ ще действа до април 2017 г., нейният бюджет е близо 16 млн. евро, от които 13.3 млн. евро са безвъзмездна финансова помощ а останалите – национално финансиране. Предстои отварянето на още две грантови схеми. Инициативата се подкрепя от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство въз основа на меморандум за разбирателство между България и Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия. Програмен оператор е Министерството на енергетиката. Негов партньор от страна на донора е Дирекцията за водни ресурси и енергия (НВЕ) към Министерството на петрола и енергетиката на Норвегия.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.