ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ЕВН защити прихващането на борча на НЕК, донесло й 1 млн. лв. глоба

ЕВН защити прихващането на борча на НЕК, донесло й 1 млн. лв. глоба
Публикувана на: 23/02/2015|06:02; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
ЕВН защити прихващането на борча на НЕК, донесло й 1 млн. лв. глоба
Доставчикът на ток в Югоизточна България ЕВН продължава да смята, че не е нарушил законите на България като е извършил прихващане на дължима от НЕК сума от собствените си плащания към държавната компания, заради което бе глобен с 1 млн. лв. от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКВР). Санкцията бе на практика потвърдена от Административния съд в Пловдив, който миналия петък отхвърли жалбата на ЕВН срещу наказателното постановление на регулатора от март 2014 г. От снабдителното дружество посочват, че се съобразяват с решението на съда, което се явява окончателно и всъщност ги задължава да платят солената глоба. То обаче отново защитава действията си, заради които в началото на миналата година ДКЕВР стартира процедура по отнемане на лицензите не само на ЕВН България Електроснабдяване", но и на другите двама доставчици – "ЧЕЗ Електро България" и "Енерго-Про Продажби". В Крайна сметка трите дружества бяха глобени за това, че не платиха исканите от НЕК суми за купена енергията с мотива, че самата НЕК им дължи повече пари за изкупена от трите предприятия възобновяема енергия за нуждите на държавната компания. ЕВН бе прихванала 216.6 млн. лв. от плащанията към НЕК, ЧЕЗ – 67.3 млн. лв., а "Енерго-Про" – 63.7 млн. лв, тъй като насреща НЕК имаше да им плаща общо 420 млн. лв. От ЕВН отново посочват, че действията й спрямо НЕК напълно съобразени с чл. 2.1. от лицензията на досдтавчика, като дружеството се е възползвало от установения в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) начин за погасяване на две насрещни задължения. "Прихващането предпоставя наличието на две насрещни задължения на двете страни като то се извършва с изявление от едната страна до другата и ефектът на това изявление е погасяване на двете задължения. Не само в сектора на енергетиката, но в който и да е от многобройните регулаторни режими, действащи в България, няма забрана за прихващане на взаимни вземания/задължения на лицензианти. Такава забрана няма нито в ЗЗД, нито в Закона за енергетиката (ЗЕ) или в друг нормативен акт. Следователно при липса на такова ограничение действията на ЕВН не са в нарушение нито на конкретно законово правило, нито на конкретно задължение по лицензията", пише в съобщението на дружеството, разпространено в понеделник. Според компанията, в случая става дума за гражданско-правни отношения между две равнопоставени страни (EВН АГ и НЕК ЕАД), а не за действия, които подлежат на регулиране от страна на ДКЕВР. "В този смисъл прихващането като институт на гражданското и търговското право стои извън регулаторната рамка на ЗЕ и извън регулаторните правомощия на ДКЕВР. Това дава основание да се твърди, че опитът на ДКЕВР да се намеси в този вид отношения е нарушение на разпоредбите на ЗЕ, които регламентират правомощията ѝ. С издаването на наказателното постановление ДКЕВР на практика неоснователно се намесва и регулира едни чисто гражданско-правни отношения", посочват от ЕВН. Компанията оспорва твърденията на регулатора, че с прихващането на сумата е застрашила финансовата стабилност на НЕК и енергийната сигурност на България. "Това мнение не само има твърде общ характер, но не е подкрепено с никакви конкретни аргументи или доказателства. То е несъстоятелно, защото по дефиниция прихващането само по себе си не може да увреди финансовата стабилност на която и да е от страните, тъй като погасява налични задължения между компаниите, което е от еднаква полза за финансовото състояние и на двете страни", пише в становището на дружеството. То продължава да смята, че с прихващането на плащанията към НЕК е упражнило свое законово право, което не е изключено с изрична нормативна разпоредба, нито е в нарушение на каквито и да е нормативни разпоредби. В този смисъл EВН счита, че действията йне противоречат на закона, не са заплашили финансовата стабилност на НЕК и не са били заплаха за националната сигурност на страната.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.