ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ЕК обяви раждането на Европейския енергиен съюз

ЕК обяви раждането на Европейския енергиен съюз
Публикувана на: 25/02/2015|09:02; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
ЕК обяви раждането на Европейския енергиен съюз
Европейската комисия обяви 25 февруари 2015 г. за рождената дата на Европейския енергиен съюз, след като в сряда еврокомисарите одобриха стратегията за обособяването на съюза. Документът предвижда по-голяма свързаност на енергийните мрежи в Европа, за да се гарантира повече сигурността на доставките, да се намали зависимостта от руските газови доставки и да се разчита повече на съседите при нужда. Целта е Европа да получава по-устойчива и по-чиста енергия на по-достъпни цени. Според стратегията двустранните енергийни договори, сключвани от държавите членки на ЕС, ще бъдат предварително съобразявани със становището на Брюксел, преди да бъдат подписвани. Ще бъде разработена европейска стратегия за развитието на терминали за втечнен газ. Предстои постоянно разнообразяване на източниците и пътищата на енергийните доставки за ЕС, заяви заместник-председателят на Еврокомисията и еврокомисар на енергийния съюз Марош Шефчович. "Днес стартираме най-амбициозния европейски енергиен проект, откакто беше създадена Европейската общност за въглища и стомана. Проект, който ще обедини нашите 28 европейски енергийни пазари в Енергиен съюз, ще направи Европа по-малко енергийно зависима и ще даде на инвеститорите предвидимостта, от която те толкова се нуждаят, за да създават работни места и растеж", заяви при представянето на стратегията Шефчович По думите му се полага началото на фундаментален преход към нисковъглеродна и щадяща климата икономика, към Енергиен съюз, който поставя на първо място интересите на гражданите, като им предлага по-достъпно по цена, сигурно и устойчиво енергоснабдяване. Шефчович посочи, че стратегията за енергийния съюз обхваща въпросите за укрепването на солидарността и доверието, за да може държавите от ЕС да разчитат една на друга, особено при прекъсването на енергийните доставки. Той допълни, че предстоят проверки за устойчивост на електропреносните системи. По неговите думи достъпът до енергия е въпрос на свобода. Трябва откъснатите национални енергийни системи да бъдат свързани, посочи заместник-председателят. Насърчаваме държавите от ЕС да ограничат действията, които водят до сътресения на общия европейски енергиен пазар, необходима е повече прозрачност, заяви Шефчович. "Нека се захващаме за работа. Днес зададохме курса към свързан, интегриран и сигурен енергиен пазар в Европа. Сега нека действаме това да стане реалност. Нашият път към действителната енергийна сигурност и опазването на климата започва тук, у дома", заяви при представянето на стратегията Мигел Ариас Канете, комисар по въпросите на климата и енергетиката. Той допълни, че ще се съсредоточи върху изграждането на общия енергиен пазар, спестяването на повече енергия, разширеното използване на възобновяемите енергийни източници и диверсифицирането на нашите енергийни доставки. "Твърде дълго време енергията беше изключена от основните свободи на нашия съюз", заяви председателят на Еврокомисията Жан Клод Юнкер. "Сегашните събития ясно показват какво е заложено на карта, тъй като много европейци се опасяват, че може да не разполагат с нужната им енергия за отопление на жилищата си. Важно е Европа да действа единно, в дългосрочна перспектива. Искам енергията, която е в основата на нашата икономика, да бъде устойчива, надеждна и сигурна, както и във все по-голяма степен от възобновяеми източници и неизчерпваща природните ресурси", допълни той. Документът предвижда още коренно преосмисляне на енергийната ефективност и нейното третиране като самостоятелен източник на енергия, така че тя да може да се конкурира при равни условия с производствените мощности. В момента 75 на сто от европейския жилищен фонд е от енергийно неефективни сгради, а 94% от транспорта разчита на нефтени продукти, 90% от които са вносни. ЕС е най-големият вносител на енергия в света. Евросъюзът плаща годишно около 400 млрд. евро, за да покрие 53 % от своето потребление. Пет от страните членки са напълно зависими от един единствен доставчик на природен газ, а 12 от държавите в ЕС не са постигнали минималната за Европа цел поне 10 на сто от електроенергията от инсталираните производствени мощности да може да "пресича границите“. Според ЕК, наличието на подходящи междусистемни връзки в европейската електроенергийна мрежа може да спести на потребителите до 40 млрд. евро годишно В стратегията се отбелязва още, че е необходимо до 2020 г. в енергийния сектор на ЕС да бъдат инвестирани над 1 трилион евро. Цените на едро на електроенергията в Европа са с 30 %, а на природния газ - със 100 % по-високи, отколкото в САЩ.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.