Покажи Страниците

България изпълни целите за ВЕИ

България изпълни целите за ВЕИ
Публикувана на12/03/2015|04:03; Източник: economynews.bg; Категория: Соларна енергия
През 2013 година делът на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия е достигнал 15 процента в ЕС спрямо 8,3 процента през 2004 година (първата година, за която са достъпни данни), отчете Евростат.
ViaExpo