ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Повече от 9000 фирми ще получат 1.4 млрд. евро от еврофондовете до 2020 г.

Повече от 9000 фирми ще получат 1.4 млрд. евро от еврофондовете до 2020 г.
Публикувана на: 16/03/2015|04:03; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Повече от 9000 фирми ще получат 1.4 млрд. евро от еврофондовете до 2020 г.
Повече от 9000 фирми ще получат 1.4 млрд. евро до 2020 г., след като Европейската комисия одобри оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност". Това е петата одобрена оперативна програма от Брюксел след "Човешки ресурси", "Транспорт", "Добро управление" и "Наука и образование". Остават "Околна среда" и "Регионално развитие", по които имаме спорни въпроси с Европейската комисия. Програмата за бизнеса с бюджет от близо 1.4 млрд. евро Бюджетът на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" е 1.39 млрд. евро. От тях 1.18 млрд. са от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите от националния бюджет. Средствата ще бъдат използвани за стимулиране на икономическия растеж и увеличаване на производителността, предимно на малките и средните предприятия. Специално внимание е отделено на сътрудничеството между бизнеса и научно-изследователските мрежи и на повишаването на предприемаческата активност в България. Основна роля за постигането на тези цели ще играят финансови инструменти като банкови заеми, гаранции и дялови инвестиции. Освен това с програмата ще се подкрепят мерки за по-ефективно използване на ресурси в предприятията и за повишаване на тяхната енергийна ефективност. Очаквани резултати По програмата е заложено повече от 9000 предприятия да бъдат подпомогнати с безвъзмездни европейски средства и чрез финансови инструменти. Планирано е с помощта на програмата да бъде мобилизиран повече от 1 млрд. евро частни инвестиции. Целта е да се увеличи делът на новаторските фирми, както и на производителността. Част от мерките са насочени към намаляване на потреблението на енергия в икономиката. Разпределението на парите Над половината от бюджета на програмата отива за предприемачество и растеж на малките и средни предприятия – 593 млн. евро (50.17%). За енергийна и ресурсна ефективност на фирмите са предвидени 264 млн. евро от ЕФРР (22.35%). Бюджетът за технологично развитие и иновации е 250 млн. евро от ЕФРР (21.24%); За премахване на пречките в областта на сигурността на доставките са заложени 38.2 млн. евро от ЕФРР (3.24%). Остатъкът от 35.4 млн. евро (3%) е за техническа помощ. Около една четвърт от средствата по програмата ще бъдат предоставени под формата на финансови инструменти, като например гаранции по банкови заеми и дялови инвестиции. Първите покани за представяне на предложения по програмата се очаква да бъдат обявени през следващите месеци.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.